Bonus

Vytváření vlastních funkcí

Cvičení

1

Zajímavost

to dáš

Vytvořte funkci, která bude vypisovat zajímavosti.

 1. Vytvořte funkci rekniZajimavost, která po spuštění vypíše do konzole jednu krátkou zajímavost. Třeba „JavaScript je nejlepší programovací jazyk.“ (Bude vždy stejná.)
 2. Rozšiřte vaší funkci repertoár. Nechte funkci náhodně vypsat jednu ze dvou zajímavostí za použití podmínky Math.random() < 0.5.
 3. Přidejte třetí zajímavost a rozšiřte podmínku tak, aby na třetí zajímavost také mohla někdy vyjít řada.
 4. Funkci si zkuste párkrát zavolat.
2

Aktivity

zapni hlavu

Zabalte kód na doporučování aktivit do funkce.

 1. Funkci pojmenujte doporucAktivitu s jedním parametrem predpoved.

 2. Vyzkoušejte funkci zavolat pro různé hodnoty.

  • doporucAktivitu(35)
  • doporucAktivitu(17)
  • doporucAktivitu(-5)
  • doporucAktivitu(9)
3

Kostka

zavařovačka

Napište funkci pro házení kostkou a spočítejte, jak často na ní jednotlivá čísla padají.

 1. Napište funkci hodKostkou, která bude generovat náhodné číslo od jedné do šesti.

 2. Uložte si do jednotlivých šesti proměnných vytvořených mimo funkci, kolikrát padla jednička, kolikrát dvojka, …

 3. Pusťte funkci desetkrát pomocí smyčky.

 4. Po provedení smyčky vypište do konzole, kolikrát které číslo padlo.

 5. Upravte smyčku na 1000 cyklů.

Výsledek by měl vypadat zhruba takto:

Jednička padla: 166
Dvojka padla: 150
Trojka padla: 172
Čtyřka padla: 184
Pětka padla: 157
Šestka padla: 171