Podmínky

Větvení kódu

Podmínky

Základní variant

let vek = 6

if (vek < 18) {
	console.log('Podmínka platí')
}

Vykoná kód ve složených závorkách pouze v případě, že podmínka (vek < 18) platí.

Varianta s else

let vek = 6

if (vek < 18) {
	console.log('Podmínka platí')
} else {
	console.log('Podmínka neplatí')
}

Definuje, co se má stát i v případě, že podmínka neplatí.