Základní stavební kameny

Proměnné, klíčová slova, alert, konzole, datové typy a operátory

Proměnné

let vek = 20
let jmeno = 'Radek'
let prijmeni = "Novák"
let vyska = 1.75

Názvy proměných, kterým je lepší se vyhnout:

  • Nezačínejte velkým písmenem. let Jmeno
  • Nepoužívejte háčky, čárky a další speciální znaky s výjimkou podtržítka. let jméno

Pro víceslovné názvy použijte populární metodu camelCasel (každé další slovo začíná velkým) nebo snake_case (slova oddělená podtržítkem).