Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Shrnutí

Po této lekci byste měli vědět a znát

  • jak použít funkci prompt k získání vstupu od uživatele,
  • jak správně konvertovat hodnoty pomocí funkcí Number a String,
  • jak ukládat informace do objektů a jak k těmto informacím přistupovat pomocí tečkové notace,
  • jak vytvářet vnořené objekty,
  • jednoduché destrukturování.