Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Jednoduché destrukturování

V praxi se nám bude často stávat, že chceme z objektu rychle získat vícero hodnot a uložit je do různých proměnných, například takto:

const product = {
	name: 'Mlýnek na kávu',
	price: 520,
	currency: 'Kč',
}

const name = product.name
const price = product.price
const currency = product.currency

Programátoři jsou líné bytosti a tento postup jim přijde zdlouhavý. Pokud se naše proměnné jmenují stejně jako klíče uvnitř objektu, můžeme si ušetřit psaní a použít takzvané destructuringdestrukturování.

const product = {
	name: 'Mlýnek na kávu',
	price: 520,
	currency: 'Kč',
}

const { name, price, currency } = product

Tímto zápisem říkáme, že chceme vyrobit tři proměnné, do kterých se uloží hodnoty z objektu product.

Jednoduchým destrukturováním si od nynějška budeme zjednodušovat život, kde to půjde. V praxi se můžete setkat i se složitejším destrukturováním, to si ale necháme do pozdějších lekcí.