Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Cvičení: Vstup a výstup

1

Očkování

to dáš

Představte si, že vyrábíte registrační systém na očkování proti COVID-19. U každého registrovaného chceme evidovat jméno a věk.

  1. Vytvořte webovou stránku, která se uživatele zeptá nejdříve na jméno a poté na věk. Tyto hodnoty si uložte do smysluplně pojmenovaných proměnných. Nezpomeňte věk převést na číslo.
  2. Poté, co uživatel zadá všechny údaje, vypište do stránky výstup ve tvaru
    Květoslav Voňavý, věk: 67
    
2
  1. Vytvořte webovou stránku, která uživatele požádá o jeho hodinovou sazbu v korunách a spočítá jeho hrubou mzdu za předpokladu, že pracuje 8 hodin denně 21 dní v měsíci. Do stránky vypište výsledek zabalený do nějaké přívětivé formulace. Dbejte na to, abyste korektně převedli uživatelem zadanou hodnotu na číslo.
  2. Nechte uživatele zadat nejen hodinovou sazbu, ale také počet hodin a dní v měsíci. Opět dejte pozor na správnou konverzi.