Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Cvičení: Objekty

1

Realitka

to dáš

Mějme následující objekt představující inzerát na stránkách nějaké realitní kanceláře.

const apartment = {
	type: 'rent',
	disposition: '3+1',
	area: {
		floorage: 100,
		balcony: 2,
		units: 'sqm',
	},
	city: 'Prague',
	district: 'Old Town',
	price: {
		rent: 28000,
		fees: {
			water: 1000,
			energy: 2500,
			services: 560,
		},
		currency: 'czk',
	},
	ownership: 'personal',
	condition: 'renovated',
	status: 'free',
	floor: 3,
}

Vytvořte webovou stránku s JavaScriptem, zkopírujte si tento kód do vašeho programu a vyřešte následující úkoly.

 1. Pomocí tečkové notace vypište do stránky dispozici bytu.
 2. Vypište do stránky čistý nájem bez poplatků.
 3. Vypište do stránky celý objekt představující výměru bytu.
 4. Pomocí destrukturování si do separátních proměnných uložte město a městskou část. Vypište je do stránky.
 5. Změnte stav inzerátu z 'free' na 'taken'.
2

Knihovna

to dáš
 1. V JavaScriptovém programu vytvořte objekt představující jednu knihu v knihovně. Uvažte, jaké vlastnosti může taková kniha mít. Rozhodně budeme chtít název, autora a počet stran. Přidejte do objektu alespoň tři další vlastnosti tak, aby obsahovaly čísla, řetězce i vnořený objekt.
 2. Vytvořte alespoň jednu další knihu se stejnými vlastnostmi ale jinými hodnotami.
3

Pokračujme v našem registračním systému na očkováni. Zatím se umíme uživatele zeptat na jméno a věk.

 1. Vytvořte objekt person, do kterého vložte uživatelem zadané údaje. Objekt bude mít následující strukturu
  {
   name: 'Květoslav Voňavý',
   age: 67,
  }
  
 2. Poté, co uživatel zadá všechny údaje, vypište do stránky objekt person v nějakém hezkém formátu a zkontrolujte, že obsahuje správné informace.