Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Každý program musí být schopen nějakým způsobem komunikovat s uživatelem - přijímat od něj informace a také informace zobrazovat. V této lekci se naučíme jednoduchý způsob, jak od uživatele získat nějaký vstup do našeho programu. Ukážeme si také, jak získané informace lépe strukturovat pomocí objektů.

Vstup od uživatele

Zatím jsme viděli, jak může náš program provést jednoduchý výstup pomocí document.body.innerHTML. Později uvidíme mnohem zajímavější způsoby jak uživateli něco na stránce zobrazit. Nyní ale potřebujeme od uživatele taky nějaký vstup získat. K tomu budeme pro tuto chvíli používat funkci prompt. Zkusme napsat program, který bude řešit naši ultramaratonskou úlohu z minulé lekce.

const start = 15
const delka = prompt('Zadej délku závodu:')
const konec = (start + delka) % 24
document.body.innerHTML = konec

Tento program vypadá velmi přímočaře. Zadáme-li mu však v dobré víře na vstup délku 10 dočkáme se nesprávné odpovědi 22. Abychom odhalili, kde je zakopaný pes, musíme si povědět něco o konverzi hodnot.