JavaScript

Tento kurz je jíž zastaralý a nepoužívá se. V dohledné době bude odstraněn.

JavaScript

Úvod do programování 1

Zjistíte, že programování nemusí být nudný shluk závorek, písmen a číslic. Poznáte základy programování.

1

Úvod

Kontext JavaScriptu

2

Základní stavební kameny

Proměnné, klíčová slova, alert, konzole, datové typy a operátory

3

Zabudované funkce

Matematická knihovna, prompt, změna typu, komentáře

4

Podmínky

Větvení kódu

5

Cykly

Opakující se kusy kódu

6

Bonus

Vytváření vlastních funkcí

7

Závěr

Kam dál

JavaScript 1

Naučíte se základy programování v jazyce JavaScript, který vám umožní udělat vaše stránky interaktivní.

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

2

Struktura adresářů

Procvičíme si orientaci v adresářích a naučíme se základní práci s příkazovou řádkou.

3

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

4

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

Lekce zamčena
5

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky.

Lekce zamčena
6

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Lekce zamčena
7

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Lekce zamčena
8

Funkce vyšších řádů, události

Naučíme naše stránky reagovat na události jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu budeme potřebovat porozumět funkcím vyššího řádu.

Lekce zamčena
9

Procvičování událostí, formuláře

Ukážeme si další možností práce s odálostmi a naučíme se získávat data od uživatele.

Lekce zamčena
10

Lovení chyb, pole

Naučíme se ve vlastních programech efektivně hledat chyby a ukážeme si jak pracovat s poli.

Lekce zamčena
11

Cykly

Síla počítačů spočívá především v tom, že dokáží velmi rychle opakovaně vykonávat nějakou činnost, tedy provádět takzvaný cyklus.

Lekce zamčena
12

Opakování: FilmBox

Na fiktivním webovém projektu takzvaně „ze života“ si procvičíme, co jsme se dosud v JavaScriptu naučili.

Lekce zamčena