Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Vyhledávání a dotazování

Z předchozích kurzů jste již zvyklí na metodu forEach, která jako svůj parametr obdrží funkci a tato funkce se pak spustí na každém prvku pole.

const names = [
 'petr',
 'pavel',
 'jana',
 'eva',
 'jan',
 'veronika',
 'pravdoslava',
];

names.forEach((name) => console.log(name));

Metody pro vyhledávání a dotazování fungují na stejném principu. Vždy obdrží jako parametr nějakou funkci, kterou poté spouští nad každým prvkem pole.

Metody find a findIndex

Pokud chceme v poli vyhledat první hodnotu, která splňuje nějaká kritéria, použijeme metodu find nebo findIndex.

Metoda find vrátí přímo nalazený prvek nebo undefined, pokud žádná hodnota vyhledávací kritérium nesplňuje.

> names.find((name) => name === 'jana');
'jana'
> names.find((name) => name === 'roman');
undefined

Pokud bychom chtěli místo hodnoty její index, použijeme metodu findIndex. V případě, že tato metoda prvek nenajde, vrací -1.

> names.findIndex((name) => name === 'jana');
2
> names.findIndex((name) => name === 'roman');
-1

Pole objektů

Naše data samozřejmě mohou mít složitější strukturu. Jedním z nejčastějších formátů, v jakém budeme data získávat a zobrazovat, je pole objektů. Proto je dobré si hned od začátku zvyknout na používání metod na polích, které obsahují objekty.

V proměnné weather máme pro příklad uložena data o počasí za posledních 5 dní. Pro každý den máme

 • datum jako string,
 • odpolední, večerní a noční temploty jako pole čísel (ve stupních Celsia),
 • dešťové srážky jako číslo (v milimetrech),
 • sluneční podmínky jako string.
const weather = [
 {
  date: '03.10.2022',
  temps: [12, 12, 8]
  rain: 4.1,
  sunlight: 'partly-cloudy',
 },
 {
  date: '04.10.2022',
  temps: [14, 13, 11],
  rain: 0,
  sunlight: 'sunny',
 },
 {
  date: '05.10.2022',
  temps: [17, 15, 10],
  rain: 1.2,
  sunlight: 'partly-cloudy',
 },
 {
  date: '06.10.2022',
  temps: [20, 18, 14],
  rain: 10.5,
  sunlight: 'cloudy',
 },
 {
  date: '07.10.2022',
  temps: [21, 18, 16],
  rain: 12.4,
  sunlight: 'cloudy',
 },
];

Můžeme zkusit najit první den, kdy bylo zataženo:

> weather.find((day) => day.sunlight === 'cloudy');
{
 date: '06.10.2022',
 temps: [20, 18, 14],
 rain: 10.5,
 sunlight: 'cloudy',
},

Metody every a some

Metoda some jako parametr bere funkci vracející boolean. Vrací pak true nebo false podle toho, zda předaná funkce alespoň na jednom prvku pole vrátila true.

Zkusme zjistit, zda máme v poli names nějaká čtyřpísmenná jména.

> names.some((name) => name.length === 4);
true

Můžeme také ověřit zda například bude alespoň jeden svítilo slunce.

> weather.some((day) => day.sunlight === 'sunny');
true

Metoda every je podobná metodě some v tom, že také vrací pravdivostní hodnotu. Vrátí však true pouze pokud všechny položky pole splňují zadanou podmínku.

Zkusme zjistit, zda jsou všechna jména kratší než pět znaků.

> names.some((name) => name.length < 5);
false

Zjistíme také, zda náhodou nebylo pořád zataženo.

> weather.every((day) => day.sunlight === 'cloudy');
false