Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Transformace

Transformace dat zahrnuje takzvané filtrování a mapování. Tyto operace patří mezi nejpoužívanější funkce pro zpracování dat.

Metoda filter

Metoda filter bere jako parametr podmínku (funkci vracející boolean) podobně jako metody some nebo every. Nevrací však boolean, nýbrž nové pole. Toto nové pole obsahuje pouze ty položky, které danou podmínku splnily.

Zkusme například vybrat jen ta jména, která začínají na písmeno "p".

> names.filter((name) => name[0] === 'p')
['petr', 'pavel', 'pravdoslava']

Ze záznamů o počasí vybereme jen ty dny, ve kterých byl slabý nebo žádný déšť, tedy méně než 5 mm srážek.

> weather.filter((day) => day.rain < 5)
[
 {
  date: '03.10.2022',
  temps: [12, 12, 8],
  rain: 4.1,
  sunlight: 'partly-cloudy',
 },
 {
  date: '04.10.2022',
  temps: [14, 13, 11],
  rain: 0,
  sunlight: 'sunny',
 },
 {
  date: '05.10.2022',
  temps: [17, 15, 10].
  rain: 1.2,
  sunlight: 'partly-cloudy',
 },
 {
  date: '06.10.2022',
  temps: [20, 18, 14],
  rain: 10.5,
  sunlight: 'cloudy',
 },
 {
  date: '07.10.2022',
  temps: [21, 18, 16],
  rain: 12.4,
  sunlight: 'cloudy',
 },
]

Metoda map

Metodu map použijeme ve chvílí, kdy potřebujeme jednotlivé položky pole nějak pozměnit či přetvořit. Metoda map opět bere jako parametr funkci, kterou zavolá na každé položce pole. Výsledky této funkce pak posbirá do nově vytvořeného pole. Původní pole tak zůstane netknuté.

Převeďme například všechna jména na velká písmena.

> names.map((name) => name.toUpperCase())
[ 'PETR', 'PAVEL', 'JANA', 'EVA', 'JAN', 'VERONIKA', 'PRAVDOSLAVA' ]

Můžeme také třeba z našeho počasí vyrobit pole obsahujuící pouzde jednotlivé datumy.

> weather.map((day) => day.date)
[
 '03.10.2022',
 '04.10.2022',
 '05.10.2022',
 '06.10.2022',
 '07.10.2022'
]

Transformace může být samozřejmě složitějš. Vyrobme například pro každý den objekt obsahující datum a promůrnou teplotu.

weather.map((day) => ({
 date: day.date,
 avgTemp: (day.temps[0] + day.temps[1] + day.temps[2]) / 3,
});

Pokud bám takto zkrácená funkce přijde nečitelná, můžete ji rozepsat do nazkrácené podoby.

weather.map((day) => {
 const avgTemp = (day.temps[0] + day.temps[1] + day.temps[2]) / 3;

 return {
  date: day.date,
  avgTemp: avgTemp,
 };
});