Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Cvičení: Vyhledávání, dotazování

1

Založte si nový JavaScriptový projekt se soubory index.html a index.js Do index.js si zkopírujte následující pole dat. Budeme s nimi pracovat v dalších cvičeních.

const numbers = [15, 6, 70, 41, 33, 27, 8, 16, 98, 60, 56];
const names = [
 'Petr',
 'Jana',
 'Pavel',
 'Zuzana',
 'Eva',
 'Adam',
 'Onyx',
 'Alex',
];
const persons = [
 { name: 'Petr', age: 16, gender: 'male' },
 { name: 'Jana', age: 8, gender: 'female' },
 { name: 'Pavel', age: 34, gender: 'male' },
 { name: 'Zuzana', age: 41, gender: 'female' },
 { name: 'Eva', age: 22, gender: 'female' },
 { name: 'Adam', age: 22, gender: 'male' },
 { name: 'Onyx', age: 37, gender: 'intersex' },
 { name: 'Alex', age: 29, gender: 'androgyne' },
];
 1. Pomocí funkce forEach vypište do konzole postupně věk každé osoby z pole persons.
 2. Pomocí metody forEach napište cyklus, který vypíše do konzole první písmeno z každného jména v poli names.
 3. Pomocí metody find najděte v poli persons osobu se jménem "Adam" a vypište ji do konzole.
 4. Vypište do konzole gender osoby se jménem "Onyx".
 5. Pomocí metody findIndex najděte v poli persons index osoby s věkem 22 a mužským pohlavím.
 6. Pomocí metody some zjistěte, jestli jsou v poli numbers nějaká čísla dělitelná 11.
 7. Pomocí metody some zjistěte, jestli jsou v poli persons nějaké osoby nebinárního pohlaví, tedy nejsou ani male ani female.
 8. Pomocí metody every zjistěje, jestli v poli persons platí, že každá osoba je starší 18 let.