Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Cvičení: Transformace, agregace

1

Transformace

to dáš

Použijte opět pole numbers, names a persons z předchozího cvičení.

 1. Pomocí metody filter získejte z pole numbers pouze ta čísla, která jsou sudá a uložte je do proměnné evenNumbers. Vypište toto nové pole do konzole.
 2. Pomocí metody filter získejte z pole persons pouze dospělé lidi a uložte je do proměnné adults. Vypište toto nové pole do konzole.
 3. Pomocí metody map vydělte všecha čísla v poli numbers třemi a uložte je do proměnné dividedByThree. Vypište toto nové pole do konzole.
 4. Pomocí metody map převeďte všechna čísla z pole numbers na řetězec. Výsledek vypište do konzole.
 5. Z pole persons pomocí metody map vytvořte pro každou osobu email ve formátu petr@gmail.com, a výsledek uložte do proměnné emails. Vypište toto nové pole do konzole.
 6. Z pole persons pomocí metody map vytvořte pro každou osobu položku HTML seznamu ve formátu <li>Petr (16)</li>, a výsledek uložte do proměnné list. Vypište toto nové pole do konzole.
2

Agregace

zapni hlavu

Použijte opět pole numbers, names a persons z předchozího cvičení.

 1. Pomocí metod map a join vytvořte z pole persons HTML seznam v následujícím formátu
  <ul>
   <li>Petr (16)</li>
   <li>Jana (8)</li>
   <!-- a tak dále... -->
  </ul>
  
  Pomocí innerHTML vložte tento seznam do stránky.
 2. Proveďte totéž jako v předchozím bodě, zobrazte však v seznamu pouze zletilé osoby.
 3. Proveďte totéž jako v předchozím bodě, přidejte však do položky seznamu CSS třídu dle pohlaví dané osoby.
  <li class="male">Petr (16)</li>
  
  U nebinárních osob použijte CSS třídu nonbinary.