Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Doporučené úložky na doma

1

Zpracování dat

zapni hlavu

V tomto cvičení budeme opět pracovat s poli z našich jednohubek.

 1. Napište cyklus, který spočítá průměr čísel v poli numbers. Napište tento cyklus ve staré formě forEach.
 2. Pomocí metody forEach napište cyklus, který vypíše do konzole poslední písmeno z každného jména v poli names.
 3. Pomocí metody every zjistěje, jestli v poli persons platí, že každá zletilá osoba je vždy buď muž nebo žena (tedy že vlastnost gender má hodnotu male nebo hodnotu female).
 4. Pomocí metody filter získejte z pole names pouze ta jména, která jsou delší než 4 znaky.
 5. Pomocí metody filter získejte z pole persons pouze dospělé muže.
2

Nákupní seznam

zapni hlavu

V tomto cvičení na stránce zobrazíme položky nákupního seznamu uložného v poli objektů.

 1. Založte si nový JavaScriptový projekt se soubory index.html a index.js.
 2. Na začátek souboru index.js vložte následující strukturu představující položky nákupního seznamu.
  const items = [
   {
    id: 'MFJSFr',
    product: 'Rohlíky',
    amount: '10',
    done: false,
   },
   {
    id: 'wvsbDD',
    product: 'Máslo',
    amount: '500 g',
    done: true,
   },
   {
    id: 'm0CccN',
    product: 'Šunka',
    amount: '200 g',
    done: true,
   },
  ];
  
 3. V souboru index.html vytvořte prázdný seznam:
  <ul class="shopping-list"></ul>
  
 4. V souboru index.js vyberte ze stránky seznam .shopping-list a pomocí metod map, join a vlastnosti innerHTML vytvořte obsah stránky zobrazující položky z pole items. Každá položka v HTML bude mít následující strukturu:
  <li class="item">
   <div class="item__name">Rohlíky</div>
   <div class="item__amount">10</div>
  </li>