Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Agregace a řetězení

Agregaci provádíme ve chvíli, kdy data nějakám způsobem slučujeme dohromady. Budeme k tomu používat metody join a flat.

Metoda join

Metoda join spojí všechny prvky pole za sebe jako řetězce a vloží mezi ně čárky.

> [1, 2, 3].join()
'1,2,3'

Oddělovací řetezec si můžeme vybrat

> [1, 2, 3].join('-')
'1-2-3'
> [1, 2, 3].join('...')
'1...2...3'
> [1, 2, 3].join('')
'123'

Řetězení

Jelikož funkce map a filter vracejí pole, můžene na výsledném pole použít nějakou další metodu pro zpracování dat. Tako za sebe můžeme řetězit mnoho metod a sestavit tak nějakou sožitější operaci.

Pojďme například z pole names vybrat všechna jména začínající na "p", převést je na velká písmena a spojit do jednoho dlouhého řetězce.

names
  .filter((name) => name[0] === 'p')
  .map((name) => name.toUpperCase())
  .join('');

// 'PETRPAVELPRAVDOSLAVA'

Tento příklad může působit dětinsky. V praxi se nám však tento postup velmi hodí ke generování obsahu stránky.