Digitální akademie Web

Intenzivní prezenční kurz webového frontendu

Digitální akademie Web

Příprava před kurzem

Nastavení vašeho vývojového protředí před začátkem akademie.

1

Instalace nástrojů

Před tím, než začneme tvořit weby, je potřeba si počítač vybavit nástroji, které nám usnadní práci.

2

Klávesnice a terminál

Pro všechny programátory je důležité umět psát na klávesnici speciální znaky a ovládat práci s terminálem.

HTML a CSS

Naučíte se lépe ovládat jazyky HTML a CSS pro obsahovou a vizuální tvorbu statických webových stránek.

1

Opakování a pozicování

Opakování základních znalostí HTML a CSS a vlastnost position.

2

Flexbox

Podíváme se na problematiku flexboxu. Naučíme se jaké vlastnosti má flex kontejner a flex položky.

Lekce zamčena
3

CSS selektory a specificita

Ukážeme si pokročilé CSS selektory a vysvětlíme si jak se v CSS počítá specificita.

Lekce zamčena
4

BEM a responzivní design 1

Podíváme na princip psaní CSS pomocí metodiky BEM a uvedeme responzivní design. Vysvětlíme si, co znamená mobile-first, proč a jak bychom tak měli kódovat stránky.

Lekce zamčena
5

Responzivní design 2

Navážeme na responzivní design z předchozí lekce.

Lekce zamčena

Základy Gitu

Git je nástroj pro verzování kódu, který vám usnadní správu vašeho projektu a práci v týmu.

1

Spolupráce v Gitu

Ukážeme si, jak s využítím Gitu organizovat práci více vývojářů na jednom projektu.

Lekce zamčena

JavaScript 1

Naučíte se základy programování v jazyce JavaScript, který vám umožní udělat vaše webové stránky interaktivní.

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

2

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Lekce zamčena
3

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

Lekce zamčena
4

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky

Lekce zamčena
5

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Lekce zamčena
6

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Lekce zamčena
7

Funkce vyšších řádů, události

Naučíme naše stránky reagovat na události jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu budeme potřebovat porozumět funkcím vyššího řádu.

Lekce zamčena
8

Procvičování událostí, formuláře

Ukážeme si další možností práce s odálostmi a naučíme se získávat data od uživatele.

Lekce zamčena
9

Lovení chyb, pole

Naučíme se ve vlastních programech efektivně hledat chyby a ukážeme si jak pracovat s poli,

Lekce zamčena
10

Cykly

Síla počítačů spočívá především v tom, že dokáží velmi rychle opakovaně vykonávat nějakou činnost, tedy provádět takzvaný cyklus.

Lekce zamčena

JavaScript 2

Naučíte se vytvářet složitější webové aplikace a poznáte hlubší zákoutí JavaScriptu.

1

Opakování

Osvěžení znalostí nabytých v předchozích lekcích a kurzech

2

Základy Gitu

Představíme si verzovací systém Git, který nám usnadní správu a sdílení zdrojových kódů

Lekce zamčena
3

Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

4

Komunikace se serverem

Vysvětlíme si fungování World Wide Webu a ukážeme si, jak ze serveru načíst data pomocí API.

Lekce zamčena
5

Jednoduché komponenty

Postupně se začneme seznamovat s komponentami a jak pomocí nich vytvářet složitější webové aplikace.

6

Vlastní DOM elementy

Ukážeme si jak vytvořit vlastní DOM elementy a udělat naše komopnenty interaktivní.

Lekce zamčena
7

Posílání dat na server

Zatím jsme data z API pouze četli. Nyní si ukážeme, jak můžeme data na server také zapisovat.

Lekce zamčena
8

Webpack a větší aplikace

Uvídíme, jak sestavovat větší aplikace pomocí nástroje Webpack

Lekce zamčena
9

Routing a autentizace

Do našich stránek přidáme routování a naučíme se pracovat s přihlášením uživatele a localStorage

Lekce zamčena
10

Cloudové databáze

Naučíme využívat cloudové databáze k vytvoření backend API

Lekce zamčena
11

Opakování: Café Lóra, první část

Všechno, co jsme se doposud naučili si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

Lekce zamčena
12

Opakování: Café Lóra, druhá část

Pokračování opakovacího projektu, kde se zaměříme hlavně na JavaScriptové komponenty.

Lekce zamčena

React

Díky Reactu budete schopni vytvářet profesionální webové aplikace mnohem rychleji než v čistém JavaScriptu.

1

Úvod do Reactu

Napíšeme si první aplikace v Reactu a představíme si hlavní principy tohoto moderního frameworku.

2

Podmíněné zobrazení

Naučíme si jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

Lekce zamčena
3

Zobrazování seznamů

Ukážeme si, jak v React komponentách zobrazovat seznamy.

Lekce zamčena
4

Události, stav

Přidáme do našich komponent stav abychom mohli měnit obsah stránky podle interakce s uživatelem.

Lekce zamčena
5

Formulářové prvky, efekty

Zapojíme do našich React aplikací formulářové prvky a ukážeme si jak pomocí efektů volat API.

Lekce zamčena
6

Komunikace dítě rodič

Představíme si základní scénáře komunikace mezi komponentami a jejich použití v praxi.

Lekce zamčena
7

Komunikace mezi sourozenci

Nejnáročnejší typ komunikace mezi komponentami je předávání informací mezi sourozenci.

Lekce zamčena
8

React router

Pomocí routeru dokážeme v Reactu vyrobit vícestránkovou aplikaci.

Lekce zamčena
9

Opakování: LeviExpress, první část

Všechno, co jsme se v Reactu naučili si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

Lekce zamčena
10

Opakování: LeviExpress, druhá část

Dokončíme základní verzi LeviExpressu a troufneme si i rozšířenou funkčnost.

Lekce zamčena

Velké opakování

Na konci celého kurzu je dobré si zopakovat věci, které jsme se dosud naučili.

1

HTML a CSS

Závěrečný projekt na procvičení znalostí HTML a CSS.

Lekce zamčena