Výuka

???

SELECT, ORDER BY, LIMIT

První select

  • klíčová slova
  • velikost PíSMen
SELECT 1;   -- vybere 1

Kalkulačka

  • sčítání
  • odčítání
  • násobení
  • všechno funguje, jak má
SELECT 25 * 30; -- 750
SELECT 25 * 0;  -- 0
SELECT 25 / 2.5; -- 10.0
SELECT 25/0; -- division by zero

Všechny sloupečky a řádky

Prostě vybereme všechno.

SELECT * FROM sch_czechita.teror; -- vybere vsechny sloupce a radky z tabulky teror