3

Práce s textem, chroustání seznamů

Přidáme nový datový typ, který nám umožní pracovat s textem a naučíme se zpracovávat seznamy.

V předchozí kapitole jsme si představili tři důležité typy hodnot: celá čísla, desetinná čísla a seznamy. Dnes přidáme další důležitý typ hodnot, abychom v Pythonu mohli pracovat nejen s čísly, ale i s texty.

Řetězce

Pokud chceme v Pythonu zadat nějak kousek textu, použijeme takzvaný řetězec string . Řetězce se v Pythonu uzavírají do jednoduchých nebo dvojitých uvozovek. Například:

>>> 'martin'
>>> '12. března 2018'
>>> "prací prášek"
>>> "Don't panic"

Řetězce se chovají v něčem podobně jako čísla a v něčem podobně jako seznamy. Můžeme je například sčítat

>>> jmeno = 'martin' + ' ' + 'podloucký'

Můžeme však také přistupovat k jednotlivým písmenům nebo pracovat s podřetězci.

>>> jmeno[3]
't'
>>> jmeno[:6]
'martin'
>>> jmeno[7:]
'podloucký'

Podobně jako u seznamů můžeme na řetězcích volat také funkci len()

>>> len(jmeno)
16

Jelikož řetězec je opět hodnota jako každá jiná, není problém vyrobit seznam řetězců

>>> jmena = ['martin', 'jana', 'petr', 'simona']

Převody hodnot

Do této chvíle jsme viděli čtyři typy hodnot: celá čísla, desetinná čísla, řetězce a seznamy. Je velmi důležité se naučit vždy si dobře uvědomovat hodnotu jakého typu máme v proměnné zrovna uloženou.

Uvažte proměnnou definovanou takto

>>> vek = '18'

Všimněte si, že číslo 18 je uzavřeno v uvozovkách. To znamená, že jej Python chápe jako kus textu, tedy sekvenci symbolů 1 a 8. Pythonu nezáleží na tom, jaké symboly používáte uvnitř řetězců, písmenka jsou pro něj totéž jako číslice. Řetězec '18' je pro něj tedy skoro totéž jako 'ahoj' nebo 'Petr', prostě nějaký kousek textu.

Pokud se tedy pokusíte například o takovýto výpočet

>>> vek + 5

obdržíte od Pythonu chybu:

Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

Touto zprávou se nám snaží Python říct, že neví, jak má sečíst řetězec a číslo. Python umí sečíst dvě čísla nebo dva řetězce, ale sčítat řetězec a číslo je jako byste po něm chtěli spočítat 'ahoj' + 1. Takový výpočet nedává smysl.

Převod z řetězce na číslo a zpět

S výše uvedeným problémem si můžeme poradit pomocí několika nových funkcí. První se jmenuje int(). Pokud této funkci dáte řetězec, jenž obsahuje celé číslo, vrátí vám tato funkce hodnotu typu celé číslo.

>>> int('18')
18

Podobně můžete použít funkci float() na řetězce obsahující desetinná čísla.

>>> float('3.14')
3.14

Často také budeme potřebovat převést nějakou hodnotu na řetězec. K tomu nám slouží funkce str(). Mějme například takového proměnné:

>>> hodin = 12
>>> minut = 35

Chceme-li vyrobit hezky vypadající čas ve formátu 12:35, použijeme funkci str() takto:

>>> str(hodin) + ':' + str(minut)
'12:35'

Metody

V minulé lekci jsme viděli takzvané funkce, které za nás vykonávají často opakované činnosti jako například zaokrouhlování, zjišťování délky seznamu apod. Některé funkce se však hodí na práci pouze s jedním typem hodnoty. Například bychom mohli mít funkci upper(), která by převedla všechna písmena v řetězci na velká písmena. Kdyby taková funkce existovala, mohli bychom ji volat třeba takto

>>> upper('martin')
'MARTIN'

Je pochopitelné, že taková funkce funguje pouze pro řetězce. Pro ostatní hodnoty nedává smysl. Těžko si představit, co by taková funkce měla vrátit například v takovémto případě:

>>> upper(3.14)

Funkce, které pracují pouze na jednom typu hodnoty, se programátoři Pythonu rozhodli svázat přímo s touto hodnotu. Můžeme tedy říct, že funkce upper() patří řetězcům. Pokud tedy máme nějaký řetězec, funkci, která patří pouze k typu řetězec, zavoláme pomocí takzvané tečkové notace.

>>> 'martin'.upper()
'MARTIN'

Funkcím, které patří jen konkrétním typům hodnot, říkáme metody. Všimněte si, že metoda upper() pro řetězce v Pythonu skutečně existuje, takže výše uvedený kód bude opravdu fungovat. Podobně existuje například metoda lower(). Vyzkoušejte si ji.

Užitečné metody na řetězcích

strip()
Odstraní všechny bílé znaky na začátku a konci řetězce
>>> ' martin  '.strip()
'martin'
split(sep)
Rozseká řetězec na kousky podle zadaného oddělovače sep. Např.
>>> 'po ut st čt pá'.split(' ')
['po', 'ut', 'st', 'čt', 'pá']

nebo

>>> '3.12,4.1,9.6,-127,0'.split(',')
['3.12', '4.1', '9.6', '-127', '0']
>>> '3.12,4.1,9.6,-127,0'.split('.')
['3', '12,4', '1,9', '6,-127,0']
join(list)
Spojí řetězce v seznamu list do jednoho velkého řetězce podle zadaného separátoru.
>>> '+'.join(['1', '2', '3', '4'])
'1+2+3+4'
>>> '/'.join(['dokumenty', 'dapraha', 'python', 'priklady'])
'dokumenty/dapraha/python/priklady'

Cvičení: Řetězce, metody

1

Převod písmen

pohodička

Uložte si do proměnné jmeno svoje jméno. Pomocí volání vhodných metod jej převeďte nejdříve na všechna písmena malá a poté na všechna písmena velká.

2

Čísla jako text

to dáš

Mějme seznam desetinných čísel zadaných jako text

hodnoty = ['12', '1', '7', '-11']

Potřebujeme k třetímu číslu v seznamu přičíst 4, aby výsledek vypadal takto:

hodnoty = ['12', '1', '11', '-11']

Před tím, než se podíváte na následující kroky, sami si rozmyslete postup, jak toto provést. Až když si nejste jistí, pokračujte podle následujících kroků.

 1. Uložte si hodnotu na třetí pozici v seznam do nějaké proměnné.
 2. Převeďte tuto hodnotu na číslo a přičtěte k němu 4. Výsledek uložte do proměnné vysledek.
 3. Převeďte hodnotu v proměnné vysledek zpět na řetězec a uložte ji na třetí pozici v seznamu hodnoty.
3

Čísla v textu

to dáš

Máme obdobné zadání jako v předchozím cvičení, avšak tentokrát máme čísla zadána nikoliv v seznamu ale v řetězci oddělená mezerou:

hodnoty = '12.1 1.68 7.45 -11.51'

K poslednímu číslu v seznamu chceme přičíst 0.25 tak, aby výsledek vypadal takto

hodnoty = '12.1 1.68 7.45 -11.26'

Určitě se vám budou hodit metody split a join.

Bonusy

4

Chytřejší čísla jako text

zapni hlavu

Zkuste vymyslet, jak udělat zápis příkazů z předchozího cvičení co nejúspornější. Dá se dojít až k tomu, že celé řešení bude na jeden řádek v Python konzoli.

Chroustání seznamů

Často se může stát, že potřebujeme nějakým způsobem zpracovat všechny hodnoty v nějakém seznamu a vyrobit tak seznam nový.

Představme si, že zpracováváme známky z písemek, které hodnotili programátoři. Ti místo známek 1 až 5 používali známky 0 až 4.

pisemky = [0, 2, 0, 1, 1, 3]

Z takového zápisu nás bolí hlava, takže chceme známky převést do běžného formátu, tedy ke každé z nich přičíst jedničku. To provedeme pomocí takzvaného chroustání seznamů list comprehension

>>> [znamka+1 for znamka in pisemky]
[1, 3, 1, 2, 2, 4]

Poznámka: Anglický termín list comprehension nemá žádný oficiální český překlad. Čeští programátoři zcela běžně používají tento anglický termín. Je to ale trochu škoda, protože většina programátorských pojmů český ekvivalent má. Proto zde trochu na truc a také pro lehké odlehčení tématu zavádíme název vlastní a uvidíme, kolik absolventek Digitální akademie bude potřeba, aby se uchytil v běžné praxi 😜.

Seznam můžeme zchroustat jakýmkoliv výrazem. Když si například půjdeme v záchvatu zodpovědnosti zaběhat, abychom vyvážili špatné svědomí z jedení věnečků, můžeme si například takto zaznamenat uběhnuté kilometry v prvních pěti dnech.

>>> kilometry = [2.4, 2.6, 0, 3.5, 1.8]

Pokud se pak rozhodneme, že bychom chtěli jen celé kilometry bez desetinných čísel, napíšeme

>>> [round(beh) for beh in kilometry]

Seznamy seznamů

Ještě zajímavější situace nastane, budeme-li chtít zchroustat seznam seznamů. Minulý týden jsme vyráběli seznam známek ze čtyř písemek pro šest účastníků kurzu. Mohl by vypadat například takto:

pisemky = [
 [1, 3, 2, 1],
 [3, 1, 1, 2],
 [4, 2, 2, 2],
 [1, 1, 1, 1],
 [1, 2, 2, 1],
 [1, 4, 1, 3]
]

Pokud chceme získat dejme tomu všechny známky z první písemky, chceme vlastně všechny první hodnoty ze všech seznamů uvnitř seznamu pisemky. To můžete udělat takto:

>>> prvni = [znamky[0] for znamky in pisemky]
>>> prvni
[1, 3, 4, 1, 1, 1]

Cvičení: Chroustání seznamů

5

Seznamy čísel

pohodička

Mějme zadaný následující seznam

cisla = [1.12, 4.51, 2.64, 13.1, 0.1]

Vytvořte seznam, který obsahuje

 1. každé z čísel ze seznamu cisla vynásobené dvěma,
 2. každé z čísel ze seznamu cisla s opačným znaménkem,
 3. každé z čísel ze seznamu cisla umocněné na druhou,
 4. každé z čísel ze seznamu cisla jako řetězec.
6

Seznamy řetězců

to dáš

Mějme zadaný následující seznam

jmena = ['Roman', 'Jan', 'Miroslav', 'Petr', 'Gabriel']

Vytvořte seznam, který obsahuje

 1. počty písmen ve všech jménech,
 2. všechna jména napsaná velkými písmeny,
 3. všechna jména plus písmeno 'a' na konci (stanou se z nich tedy ženská jména),
 4. všechna jména převedená na malá písmena s koncovkou '@email.cz'.
7

Seznam teplot

zapni hlavu

Mějme zadaný následující seznam naměřených teplot. Seznam obsahuje teploty naměřené pro každý den v týdnu ve čtyřech časech - ráno, v poledne, večer a v noci.

teploty = [
 [2.1, 5.2, 6.1, -0.1],
 [2.2, 4.8, 5.6, -1.0],
 [3.3, 6.5, 5.9, 1.2],
 [2.9, 5.6, 6.0, 0.0],
 [2.0, 4.6, 5.5, -1.2],
 [1.0, 3.2, 2.1, -2.0],
 [0.4, 2.7, 1.3, -2.8]
]
 1. Vytvořte seznam průměrných teplot pro každý den.
 2. Vytvořte seznam ranních teplot.
 3. Vytvořte seznam nočních teplot.
 4. Vytvořte seznam dvouprvkových seznamů obsahujících pouze denní a noční teplotu.
 5. Spočítejte celkovou průměrnou teplotu za celý týden.
8

Čtení kódu

to dáš

Popište vlastními slovy co následující výrazy udělají se zadaným seznamem seznam. Až když máte ve svojí hlavjénce jasno, tak je zkuste napsat do Python konzole a ověřte, zda jste měli pravdu.

>>> seznam = [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64]
>>> [x**0.5 for x in seznam]
>>> [x % 2 for x in seznam]
>>> [[x // 2, x % 2] for x in seznam]
>>> seznam = ['12.03.2014', '10.01.2015', '06.06.1986']
>>> [int(datum[3:5]) for datum in seznam]
>>> [int(datum[:2])-1 for datum in seznam]
>>> [
 [int(datum[:2]), int(datum[3:5]), int(datum[6:])] for datum in seznam
]
>>> [datum.split('.') for datum in seznam]
>>> ['/'.join(datum.split('.')) for datum in seznam]

Povinné čtení na doma

Prozatím jsme na svých poutích po krajině Pythonu potkali následující hodnoty:

 • Celá čísla: 1, 57, -61, 0, …
 • Desetinná čísla: 1.13, 3.01548, -0.0001, 0.0, …
 • Řetězce: ‘Martin’, “ahoj”, ‘51’, “20.7.2014”, …
 • Seznamy: [1, 2, 3], [‘po’, ‘ut’, ‘st’], …

Abychom mohli začít dělat opravdu zajímavé věci, budeme potřebovat ještě další typ hodnoty…

Pravdivostní hodnoty

Datový typ pravdivostní hodnota bool slouží k tomu, abychom mohli v našem programu vyjádřit, zda je něco pravda či nepravda. Proto nám pro tento typ stačí pouze dvě hodnoty: True (pravda) a False (nepravda). Pravdivostní hodnoty jsou opět hodnoty jako každé jiné. Můžeme je tady ukládat do proměnných

vysledek = False

nebo je používat v seznamech. Zkusme například vyjádřit, který den v týdnu je pracovní.

[True, True, True, True, True, False, False]

Mnoho užitečných operátorů v Pythonu vrací právě pravdivostní hodnoty. Například operátor in, vrátí True, pokud se daný prvek nachází uvnitř seznamu nebo řetězce.

>>> 3 in [1, 2, 3]
True
>>> 4 in [1, 2, 3]
False
>>> 'r' in 'Martin'
True
>>> 'x' in 'Martin'
False

Existuje také obrácený operátor not in, který vrací True, pokud daný seznam nebo řetězec prvek neobsahuje.

>>> 3 not in [1, 2, 3]
False
>>> 4 not in [1, 2, 3]
True

Velmi užitečné jsou také následující porovnávací operátory

 • > větší než
 • >= větší nebo rovno
 • < menší než
 • <= menší nebo rovno
 • == rovno
 • != nerovno

Můžeme se tedy ptát například takto

>>> 4 > 3
True
>>> 4 < 3
False

Takovéto otázky jsou dost zbytečné, protože odpověď již známe předem. Pokud ovšem použijeme proměnné a funkce, můžeme se ptát na zajímavější věci.

>>> vek >= 18

Výsledek bude True pokud proměnná věk obsahuje hodnotu větší nebo rovnu 18.

>>> jmeno == 'Martin'

Výsledek True, pokud proměnná jmeno obsahuje hodnotu 'Martin'.

>>> len(seznam) != 4

Výsledek True, pokud je délka seznamu různá od 4.

Doporučené úložky na doma

9

Ověřování věku

pohodička

Následující seznam obsahuje věky uživatelů naší malé sociální sítě.

veky = [35, 12, 44, 11, 18, 21, 28, 18]
 1. Vytvořte pomocí chroustání seznamů seznam celých čísel, které udávají, kolik jednotlivým uživatelům zbývá do 18ti let. Záporná čísla budou znamenat, že uživatel už věk překročil.
 2. Vytvořte pomocí chroustání seznamů seznam pravdivostních hodnot, které udávají, který uživatel je starší 18ti let.
 3. Vytvořte pomocí chroustání seznamů seznam pravdivostních hodnot, které udávají, který uživatel má přesně 18 let.
10

Promítání

to dáš

V letním kině Šmajchl mají program na každý den uložený jako dva seznamy. První seznam obsahuje názvy filmů a druhý jejich délky v minutách, např. takto:

nazvy = [
 'Někdo to rád horké, extended edition',
 'Adéla ještě nevečeřela',
 'Kulový blesk'
]
delky = [136, 105, 82]

Použijte chroustání seznamů a vyrobte seznam trvání, který bude obsahovat délky filmů nikoliv jako čísla v minutách, ale jako řetězce v hodinách a v minutách. Výsledek tedy bude vypadat takto

trvani = ['2:16', '1:45', '1:22']
11

Počty obyvatel

to dáš

Mějme počty obyvatel v jednotlivých krajích ČR podle následující tabulky.

Kraj Počet obyvatel
Hlavní město Praha 1 280 508
Jihočeský kraj 638 782
Jihomoravský kraj 1 178 812
Karlovarský kraj 296 749
Kraj Vysočina 508 952
Královéhradecký kraj 550 804
Liberecký kraj 440 636
Moravskoslezský kraj 1 209 879
Olomoucký kraj 633 925
Pardubický kraj 517 087
Plzeňský kraj 578 629
Středočeský kraj 1 338 982
Ústecký kraj 821 377
Zlínský kraj 583 698

Tuto tabulku máme reprezentovanou jako seznam:

kraje = [
 ['Hlavní město Praha', '1 280 508'],
 ['Jihočeský kraj', '638 782'],
 ['Jihomoravský kraj', '1 178 812'],
 ['Karlovarský kraj', '296 749'],
 ['Kraj Vysočina', '508 952'],
 ['Královéhradecký kraj', '550 804'],
 ['Liberecký kraj', '440 636'],
 ['Moravskoslezský kraj', '1 209 879'],
 ['Olomoucký kraj', '633 925'],
 ['Pardubický kraj', '517 087'],
 ['Plzeňský kraj', '578 629'],
 ['Středočeský kraj', '1 338 982'],
 ['Ústecký kraj', '821 377'],
 ['Zlínský kraj', '583 698']
]
 1. Vytvořte seznam, který obsahuje pouze názvy všech krajů, tedy první sloupeček této tabulky.
 2. Vytvořte seznam, který obsahuje počty obyvatel jako čísla. Pro zbavení se mezer v číslech se vám jistě bude hodit metoda řetězců jménem replace().
 3. Do vhodně pojmenované proměnné uložte seznam, který reprezentuje výše uvedenou tabulku jako dva seznamy: seznam jmen a seznam počtů obyvatel jako čísla.
12

Volby

zapni hlavu

Máme pět kandidátů na post prezidenta ČR. Následující tabulka obsahuje hlasy, které jednotliví kandidáti získali v prvním kole prezidentských voleb.

Kraj Igor Rezek Augustýn Doležal Vladan Bednář Ondřej Brotz Radim Kašpar
Hlavní město Praha 78774 43179 225111 144799 242854
Jihočeský kraj 91062 22451 17475 53391 46450
Jihomoravský kraj 179186 216499 4493 156305 61222
Karlovarský kraj 9619 53476 926 64737 34566
Kraj Vysočina 66904 85730 27271 12964 38041
Královéhradecký kraj 118755 1929 30426 25178 31952
Liberecký kraj 64467 40993 81181 39392 4335
Moravskoslezský kraj 11221 97970 26179 98539 112578
Olomoucký kraj 171064 7638 8752 96666 39738
Pardubický kraj 74235 101680 18920 45904 1922
Plzeňský kraj 39309 1505 10531 30458 40228
Středočeský kraj 131584 1812 241122 22267 99326
Ústecký kraj 194133 39985 200997 28229 20780
Zlínský kraj 66188 51607 15977 177272 17664

Data máme k dispozici v následujícím formátu

hlasy = [
 [78774, 43179, 225111, 144799, 242854],
 [91062, 22451, 17475, 53391, 46450],
 [179186, 216499, 4493, 156305, 61222],
 [9619, 53476, 926, 64737, 34566],
 [66904, 85730, 27271, 12964, 38041],
 [118755, 1929, 30426, 25178, 31952],
 [64467, 40993, 81181, 39392, 4335],
 [11221, 97970, 26179, 98539, 112578],
 [171064, 7638, 8752, 96666, 39738],
 [74235, 101680, 18920, 45904, 1922],
 [39309, 1505, 10531, 30458, 40228],
 [131584, 1812, 241122, 22267, 99326],
 [194133, 39985, 200997, 28229, 20780],
 [66188, 51607, 15977, 177272, 17664]
]

Zodpovězte následující otázky

 1. Kolik získal každý kandidát hlasů v celé ČR?

 2. Který kandidát vyhrál první kolo voleb?

 3. Ve kterých krajích byla nejvyšší a nejnižší volební účast

 4. Vytvořte tabulku, která ukazuje který kandidát vyhrál v kterém kraji.

 5. Vytvořte tabulku podobnou té z tohoto cvičení, která místo čísel bude obsahovat jaké procento celkového počtu hlasů získal každý kandidát v daném kraji.

  Nápověda: postupuje tak, že použijete na každý řádek tabulky zvlášť chroustání seznamů. Tabulku můžete sestavit tak, že tento postup ručně zopakujete 13 krát, jednou pro každý kraj. Pokud toužíte po elegantnějším řešení, vyčkejte na nepovinné úložky.

 6. Vytvořte seznam pravdivostních hodnot, který bude říkat, ve kterých krajích překročila volební účast 50 %. Pro jednoduchost uvažujte, že data o počtech obyvatel z předchozího cvičení jsou počty oprávněných voličů.

Volitelné úložky na doma

13

Elegantní volby

zavařovačka

Pokud vás trápí, že řešení varianty 5 v úloze o volbách není příliš elegantní, zkuste sestavit Python výraz na jeden řádek, který celý bod 5 vyřeší najednou. Bude potřeba do sebe zanořit dvě chroustání seznamů, jedno přes hodnoty v řádcích a druhé přes jednotlivé kraje.