4

První programy

Místo psaní příkazů do konzole se naučíme psát opravdové programy. Taky si ukážeme, jak číst data z příkazové řádky.

Konzole jazyka Python už nám pomalu přestává stačit na větší a komplikovanější problémy. Potřebovali bychom místo jednoho příkazu spustit příkazů více po sobě a také být schopni si takovou sekvenci příkazů uložit, abychom ji mohli spouštět vícekrát pro různá data. Začneme tedy psát první programy.

Programy

Mějme následující zadání. Spočítejte průměrnou denní teplotu naměřenou za daný týden podle následující tabulky a najděte den, ve který byla teplota nejblíže průměru.

mereni = [
 ['po', 17.3],
 ['út', 16.8],
 ['st', 15.1],
 ['čt', 13.2],
 ['pá', 14.0],
 ['so', 13.9],
 ['ne', 15.8]
]

Abychom se dostali k výsledku, budeme s touto tabulkou potřebovat provést několik operací a místo toho, abychom je zadávali do Python konzole jednu po druhé, napíšeme si příkazy jednoduše za sebe do obyčejného textového souboru s příponou .py. Pojmenujme jej například teplota.py.

mereni = [
 ['po', 17.3],
 ['út', 16.8],
 ['st', 15.1],
 ['čt', 13.2],
 ['pá', 14.0],
 ['so', 13.9],
 ['ne', 15.8]
]
teploty = [radek[1] for radek in mereni]
prumer = sum(teploty)/len(teploty)
rozdily = [abs(t - prumer) for t in teploty]
min_rozdil = min(rozdily)
index = rozdily.index(min_rozdil)

Pokud chceme takovýto program spustit, musíme nejdříve náš terminál nasměrovat na složku, ve které máme uložen náš soubor teploty.py. Poté napíšeme do terminálu, pozor, nikoliv do Python konzole , následující příkaz.

$ python3 teploty.py

Pozor, že na systému Windows příkaz vypadá takto:

$ py teploty.py

Náš program se sice spustí, ale nevypíše žádný výsledek. To je proto, že když spouštíme programy, Python žádné výsledky sám od sebe nevypisuje. Musíme to provést sami pomocí funkce print(). Na konec našeho programu tedy přidáme řádek

print(index)

Pokud náš program spustíme znovu, vypíše nám index, na kterém se nachází den s teplotou nejblíže k průměru.

Možná bychom ale chtěli, aby program místo indexu vypsal spíše název dne v týdnu. To zařídíme tak, že poslední řádek změníme na

print(mereni[index][0])

Ještě hezčí bude, pokud uživateli sdělíme výsledek nějak přívětivě, například takto:

print(
 'Den s teplotou nejblíž průměru je ' +
 str(mereni[index][0])
)

Cvičení: Programy

1

Jméno a město

pohodička

Napište program, který na obrazovku vypíše vaše jméno a na nový řádek město, ze kterého pocházíte.

2

Výplata jako program

pohodička

Na první lekci jsme dělali cvičení na výpočet výplaty pomocí proměnných. Udělejte toto cvičení znova, ale tentokrát jako program. Nejdříve uložte nezbytné hodnoty do proměnných, spočítejte výplatu a pak ji pomocí funkce print() vypište na obrazovku.

3

Teploty jako program

pohodička

Minulý týden jsme dělali cvičení na zpracování teplot. Udělejte toto cvičení znovu, tentokrát jako program, který všechny požadované informace vypíše hezky přehledně na obrazovku.

Moduly

Doposud jsme v našich programech měli k dispozici pouze několik základních funkcí. Zatím jsme viděli tyto

abs, round, len, sum, min, max, sorted, int, float, str, print.

Později si ukážeme, že jich ještě několik přibude, ale o moc víc jich už k dispozici není. S takto omezeným množstvím funkcí bychom si dlouho nevystačili. Python naštěstí nabízí mnoho takzvaných modulů , které obsahují spousty dalších užitečných funkcí.

Moduly jsou v podstatě balíčky funkcí zaměřených na nějaké konkrétní téma, například statistika, zpracování textu, práce se soubory na disku apod. Pokud chceme používat funkce z nějakého modulu, musíme jej nejdřív takzvaně importovat.

Prvním velmi užitečným balíčkem funkcí je modul math. Importujeme jej příkazem

import math

který napíšeme na začátek našeho programu. Pokud pracujeme v Python konzoli, napíšeme tento příkaz prostě na konzoli a dokud ji nezavřeme, můžeme modul používat.

Kromě mnoha jiných obsahuje modul math funkce ceil() a floor(), které zaokrouhlují buď vždy jen dolů nebo jen nahoru. Abychom je mohli zavolat, musíme použít tečkovou notaci.

>>> math.ceil(3.1)
4
>>> math.floor(3.7)
3

Mnozí z vás už si stěžovali, že Python neobsahuje funkci, která počítá průměr. Nyní takovou funkci můžeme získat, pokud importujeme modul statistics. Tento modul obsahuje mimo jiné funkci mean(), která počítá vytoužený průměr.

>>> import statistics
>>> statistics.mean([1, 2, 3, 4, 5, 6])
3.5

Poslední avšak velmi důležitý modul, jenž si v tuto chvíli představíme, je modul sys. Ten obsahuje funkce, které umožňují Pythonu komunikovat s operačním systémem, ve kterém je spuštěný. Nás z tohoto modulu bude zajímat především proměnná (ano, moduly mohou obsahovat kromě funkcí také proměnné) s názvem argv Ta nám umožní přistupovat k takzvaným parametrům příkazové řádky.

Parametry příkazové řádky

Všechny programy, které jsme zatím společně vytvořili, obsahovaly všechna nezbytná data jaksi natvrdo přímo uvnitř kódu programu. Možná vás napadne, že například program, který má naměřené teploty z minulého týdne zadrátované přímo uvnitř kódu, nám je jen pramálo k užitku. Nemůžeme mu předat nově naměřené teploty jinak, než upravit jeho zdrojový kód. Do skutečně užitečného programu musíme být schopni dostat data jaksi z venku. K tomu máme vícero možností ‒ například nahrát data ze souboru na disku, což se naučíme v příští lekci, můžeme je stáhnout z internetu (také se časem naučíme), ale také je můžeme programu předat přímo na příkazové řádce, když jej spouštíme.

Představme si například program, kterému bychom chtěli předat počet minut a on by nám vypsal v hezkém formátu kolik to dohromady dělá hodin a zbylých minut. Pojmenujme náš program například cas.py. Pokud chceme zjistit, jaký čas představuje 325 minut, zavoláme náš program takto:

$ python3 cas.py 325

Číslo 325 v tomto příkazu je právě to, čemu říkáme parametr. Teď už jen zbývá se k tomuto číslu nějak dostat zevnitř našeho programu.

import sys
celkem = int(sys.argv[1])
hodin = celkem // 60
minut = celkem % 60
print(str(hodin) + ':' + str(minut))

To nejdůležitější se děje na druhém řádku, kde používáme hodnotu sys.argv[1]. Proměnná sys.argv totiž obsahuje seznam všech parametrů, které náš program dostal na příkazovém řádku. Zajímavé je, že tento seznam jako první položku obsahuje samotný název programu. Tedy, pokud bychom si nechali proměnnou sys.argv vytisknout na obrazovku, byl by její obsah po spuštění našeho programu

['cas.py', '325']

Tedy na prvním místě je název programu a na druhém je náš parametr, který jsme prve zadali na příkazové řádce. Všimněte si ovšem, že náš parametr je řetězec. Python totiž všechny parametry na příkazové řádce bere jako řetězce, nehledě na to, jestli jsou to čísla nebo cokoliv jiného. My chceme ale v našem programu čas jako číslo, neboť s ním chceme provádět různá matematická cvičení. Proto musíme náš parametr převést na číslo pomocí již známé funkce int(), což právě provádíme na druhém řádku našeho programu.

Nač se držet při zemi

Zatím jsme na příkazové řádce předali pouze jeden parametr. Nebuďme ale troškaři. Na příkazové řádce si můžeme dovolit předávat zajímavější věci, například celý seznam hodnot. Můžeme kupříkladu napsat program, který spočítá součet všech zadaných hodnot. Pozor ovšem na to, že hodnoty na příkazové řádce jsou vždy řetězce, takže pokud je to potřeba, musíme si je sami převést na čísla.

import sys
cisla = [int(c) for c in sys.argv[1:]]
print('Součet zadaných čísel: ' + str(sum(cisla)))

Program poté můžeme volat třeba takto:

$ python3 soucet.py 57 41 37 22 12
Součet zadaných čísel: 169

Všimněte si, že na druhém řádku našeho programu používáme sys.argv[1:]. Je to proto, abychom se zbavili názvu programu, který vždy zabírá první prvek seznamu parametrů. Naše čísla se tedy nacházejí až od prvního indexu nahoru.

Cvičení: Moduly, parametry řádky

4

Čas v minutách

to dáš

Napište program minuty.py, která dělá obrácenou věc než program cas.py z textu výše. Když mu na příkazové řádce předáme dva parametry ‒ počet hodin a počet minut ‒ například takto

$ python3 minuty.py 2 54

program nám vrátí délku tohoto času minutách. V tomto případě tedy číslo 174.

 1. Nejprve program napište tak, že si hodnoty 2 a 54 uložíte přímo natvrdo v programu do nějakých proměnných a z nich spočítáte a vytisknete výsledek.
 2. Až když váš program bude fungovat, zkuste tyto proměnné načíst z parametrů příkazové řádky. Nezapomeňte, že parametry jsou vždy řetězce a že první parametr je vždy název vašeho programu.
5

Zaokrouhlování

pohodička

Napište program, který dostane na vstupu desetinné číslo a na výstup napíše toto číslo zaokrouhlené nejdříve nahoru, potom dolů a potom běžným Pythonovským zaokrouhlováním.

6

Doména na URL

pohodička

Napište program url.py, který jako parametr dostane název domény, například kodim.cz a na výstup vypíše URL, kterou je třeba zadat do prohlížeče pro přístup k webové stránce na této doméně, tedy http://kodim.cz.

7

Průměr versus medián

zapni hlavu

Často se hovoří o tom, že průměr není pro některé veličiny (například platy) vypovídající hodnota a lepší je dívat se na medián. Napište program, který s použitím funkcí statistics.mean() a statistics.median() vypíše na výstup průměr a medián zadaných hodnot. Hodnoty program obdrží na příkazovém řádku.

Příklad použití:

$ python3 prumer-median.py 2 1 8 3 4 11 7 1512
Průměr: 193.5
Medián: 5.5

Bonusy

8

Klasické zaokrouhlování

zavařovačka

Jazyk Python překvapivě neposkytuje žádnou funkci, která by dělala klasické zaokrouhlování, tedy takové, na které jsme všichni zvyklí ze školy. S něčím takovým se nemůžeme spokojit.

Napište program, který dostane na vstupu nezáporné číslo a zaokrouhlí jej klasickým zaokrouhlováním. Zkuste vymyslet jak to udělat co nejúsporněji s použitím zaokrouhlovacích funkcí, které už znáte.

Povinné čtení na doma

Opět je zde pro vás malá samovzdělávací lekce. Nejdříve se podíváme na to, jak můžeme do chroustání seznamů zapojit podmínky, ukážeme si, jak se generují náhodná čísla a potom si představíme další zajímavou hodnotu.

Podmínky

Podmínky slouží k tomu, abychom nějaký kus kódu mohli vykonat jen v případě, že je splněna nějaká podmínka. Nejjednodušší použití podmínek najdeme při zpracování seznamů. Mějme například seznam uběhnutých kilometrů a chceme z něj jen nenulové hodnoty.

>>> ubehnuto = [12, 0, 4, 5, 0, 6]
>>> [beh for beh in ubehnuto if beh != 0]
[12, 4, 5, 6]

Nebo bychom mohli z následujícího seznamu měst chtít pouze názvy těch měst, která mají nad 50 000 obyvatel.

>>> mesta = [['Zlín', 76010], ['Jičín', 16792], ['Aš', 13093]]
>>> [mesto[0] for mesto in mesta if mesto[1] > 50000]
['Zlín']

Náhodná čísla

Jeden z velmi zajímavých a užitečných modulů v Pythonu, který jsme na hodině nezmínili, je modul zvaný random. Slouží ke generování náhodných čísel a jiných náhodných věcí. Podíváme se na funkce randint() a uniform().

Funkce randint(a, b) generuje náhodná celá čísla ze zadaného intervalu. Můžeme tak simulovat například hody šestistěnnou hrací kostkou:

>>> import random
>>> random.randint(1, 6)
4
>>> random.randint(1, 6)
6
>>> random.randint(1, 6)
1

Funkce uniform(a, b) funguje podobně jako randint(), generuje však náhodná desetinná čísla ze zadaného intervalu.

>>> random.uniform(1, 6)
3.0445222265782617
>>> random.uniform(1, 6)
3.655355475003799
>>> random.uniform(1, 6)
4.435795489936791

Tyto funkce se nám mohou hodit pro generování náhodných dat nebo pro psaní různých her a hříček.

Rozsahy

Za posledních pár lekcí už jsme se naučili používat pěknou řádku typů hodnot:

 • celá čísla
 • desetinná čísla
 • řetězce
 • pravdivostní hodnoty
 • seznamy

Nyní nám přibude jedna navíc, která se jmenuje rozsah range . Rozsahy slouží k tomu, abychom v Pythonu uměli říct, že chceme všechna čísla z nějakého rozmezí hodnot. Pokud bychom například chtěli všechna čísla mezi 1 a 10, mohli bychom vyrobit seznam

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

To vypadá přímočaře a jednoduše. Ovšem to pouze do chvíle, kdy po vás budu chtít seznam od 1 do 10 000. Pokud byste chtěli takový seznam vyrobit, upíšete se k smrti. Navíc si Python bude muset všechna tato čísla v takovém seznamu pamatovat a to je trochu zbytečné. Když víme, že v seznamu jsou opravdu všechna čísla v zadaném rozmezí, stačí si pamatovat jen krajní hodnoty, tedy 1 a 10 000. A přesně k tomu slouží hodnota typu rozsah.

Chceme-li všechna čísla od 1 do 10, napíšeme prostě

range(1, 11)

Pozor na to, že funkce range() chápe druhý parametr jako vyjma , nikoliv včetně.

Pojďme vyzkoušet, co se stane, když takovýto výraz napíšeme do Python konzole

>>> range(1, 11)
range(1, 11)

Python nám prostě odpověděl totéž, co jsme napsali, úplně stejně jako kdybychom napsali prostě číslo 50 nebo řetězec 'ahoj'. Rozsah je prostě hodnota, ve které si Python pamatuje dolní a horní mez a to je všechno. Výhodou rozsahů však je, že je můžeme používat všude tam, kde bychom normálně použili seznam. Pokud nás například zajímá součet hodnot od 1 do 20, můžeme prostě napsat

>>> sum(range(1, 21))
210

Všimněte si, že jsme takto spočítali součet aniž bychom museli vypisovat všechny hodnoty mezi 1 a 20. Náš nejsilnější kanón je teď samozřejmě chroustání seznamů a ano, i tam můžeme s výhodou použít rozsahy. Pokud bychom například chtěli všechny násobky trojky mezi 1 a 100, stačí napsat

>>> [x for x in range(1, 101) if x % 3 == 0]

Pokud bychom mermomocí chtěli opravdu všechny hodnoty z rozsahu jako seznam, můžeme jej převést na seznam pomocí funkce list()

>>> list(range(1, 10))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Doporučené úložky na doma

9

Minuty

to dáš

Vytvořte program casy.py, který bude zpracovávat seznam naměřených časů v minutách. Nejprve přímo do programu zadrátujte konkrétní hodnoty například takto:

casy = [12, 25, 64, 27, 15, 66, 128, 44]
 1. Vyfiltrujte z tohoto seznamu pouze ty časy, které se vejdou do jedné hodiny.
 2. Vyfiltrujte z tohoto seznamu pouze ty časy, které překračují jednu hodinu a to tak, že výsledkem bude seznam minut, udávajících o kolik jsme jednu hodinu překročili.
 3. Upravte program tak, aby seznam naměřených hodnot obdržel na příkazové řádce.
10

Fahrnheit vs. Celsius

to dáš

Pokud pečete podle anglických receptů, často se po váš požaduje rozehřát troubu na uvedenou teplotu. Pokud si ovšem neuvědomíte, že Američané používají pro měření teploty stupně Fahrenheita namísto Celsia, bude vás na konci pečení čekat nemilé překvapení.

Nastudujte si na České Wikipedii jak se převádějí stupně Fahrenheita na stupně Celsia a napište program, který takový převod provede. Váš program dostane na příkazové řádce teplotu ve stupních Fahrenheita a vypíše její ekvivalent ve stupních Celsia.

11

Úprava řetězce

to dáš

Napište program, který dostane jako jeden parametr řetězec s mezerami (aby to fungovalo, musí být ten řetězec obalen v uvozovkách). Vypište tento řetězec tak, že mezery nahradíte za podtržítka.

$ python uprava_retezce.py "retezec s mezerami"
retezec_s_mezerami
12

Házení kostkou

to dáš
 1. Napište program, který při každém spuštění hodí šestistěnnou kostkou ‒ tedy vypíše náhodné číslo mezi 1 až 6.
 2. Upravte program tak, aby jako parametr dostal počet stěn kostky. Bude tedy umět házet třeba sedmistěnnou nebo devítistěnnou kostkou podle toho, jaké číslo dostane na vstupu.
 3. Předejte programu další parametr, který bude udávat kolik hodů má program provést. Program pak na výstup vytiskne seznam tolika hodů, kolik jste zadali na vstupu. Cílem je tedy vymyslet, jak vyrobit seznam náhodných čísel. Jistě se nám k tomu bude hodit chroustání seznamů.
13

Karty 1

zapni hlavu

Napište program, který vylosuje náhodnou hrací kartu z klasické whistové sady obsahující 52 karet, rozdělených do čtyř barev (kříže, srdce, piky, káry), s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (kluk), Q (dáma), K (král), A (eso).

Výstup programu může vypadat například takto:

Karta: kluk kříže

Volitelné úložky na doma

14

Jak proměnit hada na velblouda

to dáš

Napište program, který dostane na příkazovém řádku název proměnné v hadí notaci a vrátí tentýž název zapsaný ve velbloudí notaci.

Příklad:

$ python3 had-velbloud.py had_honi_velblouda
hadHoniVelblouda
15

Jak proměnit velblouda na hada

smrt v přímém přenosu

Napište program, který dostane na příkazovém řádku název proměnné ve velbloudí notaci a vrátí tentýž název zapsaný v hadí notaci.

Příklad:

$ python3 velbloud-had.py velbloudHoniHada
velbloud_honi_hada

Ano, tohle už není procházka růžovým sadem a jde o úložku spíše pro fajnšmekry, Python gurmány a lidi s neutišitelnou touhou nenechat žádný příklad nevyřešený. Vězte, že skutečně existuje řešení, které používá výhradně probrané techniky. Vyplatí se mrknout na to, jaké všechny metody nabízí Python řetězce, jinak ale není potřeba žádné googlení, jen se nesmíte bát věci, které už tak dobře znáte, opravdu použít, a nemít je ve své programátorské dílně jen vystavené za sklem.

Některé pasáže programu si lze mírně ulehčit použitím funkce enumerate(), která vám při chroustání seznamů vrací nejen prvek seznamu, ale i jeho index. Vyzkoušejte například následující příkaz

[[i, jmeno] for i, jmeno in enumerate(['petr', 'jana', 'vlasta', 'onyx'])]

Úlohu lze však vyřešit i bez enumerate()!