4

Pandas: transformace

Naučíme se, jak v Pythonu psát vlastní funkce a ukážeme si, jak pomocí nich transformovat data uvnitř tabulek.

Ještě než se pustíme do poslední lekce Pandas, čeká nás představení jednoho velmi důležitého konceptu z jazyka Python, který posune naše programování zcela na novou úroveň. Naučíme se totiž psát vlastní funkce.

Vlastní funkce

Během našeho výletu Pythonem jste již potkali mnoho funkcí. Pomocí funkce round jsme zaokrouhlovali, pomocí funkce random jsme generovali náhodná čísla, pomocí funkce open jsme otvírali soubory a tak dále, a tak dále. Každá funkce je vlastně takový malý prográmek, který řeší nějakou často opakovanou činnost. Jakmile začneme psát delší programy, často narazíme na potřebu vyrobit si vlastní funkci, abychom měli zkratku pro nějakou vlastní činnost, kterou v našem programu často opakujeme.

Můžeme si například představit program, který se zabývá výměrou pozemků a často se nám stává, že chceme spočítat plochu pozemku tvaru trojúhelníka jako na tomto obrázku.

Pozemek

Na vzoreček pro výpočet plochy trojúhelníka si vzpomeneme ze základní školy.

area = width * height / 2

Pokud ale tento výpočet chceme v našem programu často opakovat, nemá smysl ho pořád dokola kopírovat. Lepší je si napsat funkci, která dostane šířku a výšku trojúhelníka jako vstup a vrátí nám spočítanou plochu. Takovou funkci bychom mohli pojmenovat například triangleArea a v Pythonu bychom ji vytvořili takto.

def triangleArea(w, h):
 return w * h / 2

Takovou funkci pak můžeme zavolat jako každou jinou se zcela konkrétními vstupními hodnotami, které pro náš příkladový pozemek činí 6 a 3.

>>> area = triangleArea(6, 3)
>>> area
9.0

Pojďme si blíže vysvětlit, jak jsme funkci vlastně vyrobili. Funkce se v Pythonu vytváří použitím klíčového slova def. Za ním následuje název funkce, který si můžeme zvolit dle libosti. Za názvem funkce v závorkách uvedeme takzvané vstupní parametry. Parametry jsou speciální proměnné, do kterých nám sám Python uloží vstupy funkce ve chvíli, kdy ji zavoláme. Za dvojtečkou následuje blok kódu, který říká, co daná funkce dělá. Chceme-li z funkce vrátit výsledek, musíme použít klíčové slovo return.

V našem případě má funkce dva vstupní parametry jménem w a h. Ve chvíli, kdy jsme funkci zavolali, do těchto parametrů Python uložil hodnoty 6 a 3. Poté se provedl kód funkce, který spočítal výsledek, a ten se nám po navrácení z funkce uložil do proměnné area.

Složitější funkce

Naše funkce pro výpočet obsahu byla velmi jednoduchá. Kód funkce může být samozřejmě mnohem obsáhlejší. Napišme například funkci, která jako vstup obdrží seznam a vrátí součet všech kladných čísel z tohoto seznamu.

def sumPositive(nums):
 result = 0
 for n in nums:
  if n > 0:
   result += n
 return result

Cvičení

1

Obsah elipsy

pohodička

Tentokrát chceme spočítat plochu pozemku ve tvaru elipsy jako na obrázku.

Elipsa

Z matematiky víme, že známe-li šířku a výšku elipsy, její obsah je polovina šířky krát polovina výšky krát číslo pí. Napište funkci elipseArea, která spočítá plochu pozemku dle zadané šířky a výšky. Číslo pí najdete v modulu math jako math.pi.

2

Větší ze dvou čísel

pohodička

Napište funkci jménem max2, který vrátí větší ze dvou zadaných čísel.

3

Geometrický průměr

to dáš

Napište funkci jménem gmean, která spočítá takzvaný geometrický průměr ze zadaného seznamu čísel. Geometrický průměr n čísel se spočítá tak, že se všechny hodnoty navzájem vynásobí a z výsledného součinu se spočítá n-tá odmocnina.

Bonusy

4

Větší ze tří čísel

zapni hlavu

Napište funkci jménem max3, který vrátí největší ze tří zadaných čísel.

Transformace dat v Pandas

Vytváření vlastních funkcí jsme si nevysvětlovali jen tak nazdařbůh. Naše nové schopnosti ihned využijeme při práci s daty. Často se nám totiž stane, že data nejsou v tak úplně dokonalém formátu, jak by se nám hodilo a musíme si je trošku pomasírovat, nebo-li odborně řečeno transformovat.

Uvažme jakéhosi Kristiána, jenž se snaží o zhubnutí do svého obleku, který má ještě z tanečních na střední škole. Náš Kristián se rozhodl po 14 dní zdravěji jíst a chodit pravidelně běhat. Své úsilí si poctivě zaznamenával do následující tabulky.

den váha běh týden
pá 3. 75,6 kg 3 km 1
so 4. 75,3 kh pauza 1
ne 5. 75,9kg pauza 1
po 6. 76,1 kg 2 km 1
út 7 75,4 kg paza 1
st 8. 75kg pauza 1
čt 9. 74,9 kg 3 1
pá 10. 74,8 k pauza 2
so 11. 74,3kg 3 km 2
ne 12 75,2 kg 4 km 2
po 13. 74,5 kg 2
út 14. 74,2 kg pauza 2
st 15. 74,1 kg 3 km 2
čt 16 73,8 kg 3km 2

Tabulku si můžete stáhnout jako soubor vaha.txt. Bohužel Kristián není ten úplně nejvíc nejdůslednější člověk na planetě, takže hodnoty v druhém a třetím sloupečku nejsou vždy úplně konzistentní, hemží se to zde překlepy i občasnou chybějící hodnotou. Váha je řetězec, který nejen obsahuje i jednotky, ale navíc jsou desetinná čísla zapsána pomocí čárky. Navíc jsou hodnoty v tomto souboru jsou odděleny tabulátory, což svědčí o tom, že je Kristián asi vykopíroval přímo z Excelu nebo Google docs.

V dnešní lekci už nebudeme pracovat v příkazové řádce, ale napíšeme si regulérní program. Nejprve načteme naše data do DataFrame. Pozor na to, že oddělovače jsou tabulátory.

import pandas
vaha = pandas.read_csv('vaha.txt', encoding='utf-8', sep='\t')

Můžeme si všimnout, že ani v prvních sloupečku, kde naštěstí žádné překlepy nemáme, nejsou data úplně v šikovném formátu. Data máme jako jméno a číslo dne. To je první věc, kterou se pokusíme napravit.

Ty nejužitečnější operace pro transformaci dat najdeme na sériích. Vezměme si první sloupeček naší tabulky jako sérii. Pomocí vlastnosti .str můžeme pracovat se sérií řetězců úplně stejně, jako pracujeme s jedním řetězcem. Můžeme se tak například zbavit zbytečných názvů dní.

cisloDne = vaha['den'].str[3:]
print(cisloDne)
0   3.
1   4.
2   5.
3   6.
4    7
5   8.
6   9.
7   10.
8   11.
9   12
10  13.
11  14.
12  15.
13   16
Name: den, dtype: object

Pokud chceme smazat otravné tečky na konci tak, rozsahy už nám nepomohou protože na některých místech tečka chybí. Můžeme ale použít metody replace a tečky nahradit prázdným řetězcem.

cisloDne = vaha['den'].str[3:].str.replace('.', '')
print(cisloDne)
0   3
1   4
2   5
3   6
4   7
5   8
6   9
7   10
8   11
9   12
10  13
11  14
12  15
13  16
Name: den, dtype: object

Všimněte si ale, že hodnoty v sérii cisloDne jsou pořád řetězce. Chceme-li je převést na čísla, musíme použít Pandas funkci to_numeric.

cisloDne = vaha['den'].str[3:].str.replace('.', '')
cisloDne = pandas.to_numeric(cisloDne)
print(cisloDne)
0   3
1   4
2   5
3   6
4   7
5   8
6   9
7   10
8   11
9   12
10  13
11  14
12  15
13  16
Name: den, dtype: int64

Takto máme sloupeček hezky vyčištěný. Zapojme ho jako nový sloupeček do naší tabulky. Zároveň ještě nahradíme sloupeček se dny pouze jejich názvy. Tím bude tabulka mnohem přehlednější.

den = vaha['den'].str[:3]
vaha['číslo dne'] = cisloDne
vaha['den'] = den
print(vaha)
  den   váha  běh týden číslo dne
0  pá  75,6 kg  3 km   1     3
1  so  75,3 kh pauza   1     4
2  ne  75,9kg pauza   1     5
3  po  76,1 kg  2 km   1     6
4  út  75,4 kg  paza   1     7
5  st   75kg pauza   1     8
6  čt  74,9 kg   3   1     9
7  pá  74,8 k pauza   2     10
8  so  74,3kg  3 km   2     11
9  ne  75,2 kg  4 km   2     12
10 po  74,5 kg  NaN   2     13
11 út  74,2 kg pauza   2     14
12 st  74,1 kg  3 km   2     15
13 čt  73,8 kg  3km   2     16

Chroustání sérií

První sloupeček naší tabulky byl ještě relativně snadný. S druhým to bude o dost těžší. Data nejsou moc konzistentní a dostat je do rozumné podoby znamená řešit různé speciální případy pomocí různých podmínek. S takovou situací se v praxi potkáme poměrně často. Data často přicházejí v různých podobách a na nás je umět je převést do takového formátu, se kterým zvládneme pracovat.

Pojďme nejdříve vyzkoumat, jakým nejjednodušším způsobem můžeme sloupeček s váhou transformovat. Po notné chvíli zírání do monitoru možná objevíme následující postup:

Pokud se nám podaří rozdělit hodnotu podle mezery, můžeme první část převést na číslo. Pokud se to nepovede, můžeme dělit podle písmenka'k'.

To už je relativně komplexní postup, který je výhodné zapsat jako funkci.

def kilogramy(vstup):
 casti = vstup.split(' ')
 if len(casti) < 2:
  casti = vstup.split('k')

 return float(casti[0].replace(',', '.'))

Nyní jsme připravení tuto funkci vypustit na naše data. K tomu použijeme metodu na sériích s názvem apply. Tato metoda očekává jako vstup nějakou funkci. Tuto funkci pak spustí na každou jednotlivou položku série a ze získaných výsledků vyrobí novou sérii. Pokud vám tento postup připomíná chroustání seznamů, trefili jste do černého. Pojďme si tento postup vyzkoušet s naší novou funkcí.

vaha['váha'] = vaha['váha'].apply(kilogramy)
print(vaha)
  den váha  běh týden číslo dne
0  pá  75.6  3 km   1     3
1  so  75.3 pauza   1     4
2  ne  75.9 pauza   1     5
3  po  76.1  2 km   1     6
4  út  75.4  paza   1     7
5  st  75.0 pauza   1     8
6  čt  74.9   3   1     9
7  pá  74.8 pauza   2     10
8  so  74.3  3 km   2     11
9  ne  75.2  4 km   2     12
10 po  74.5  NaN   2     13
11 út  74.2 pauza   2     14
12 st  74.1  3 km   2     15
13 čt  73.8  3km   2     16

Nádhera! Naše data jsou nyní mnohem učesanější a můžeme je začít vyhodnocovat na mnoho roztodivných způsobů. Sice nám ještě chybí vyčistit sloupeček obsahující uběhnuté kilometry, ale to jistě zvládnete jako cvičení.

Vlastní agregační funkce

Naše dnešní povídání o Pandas završíme tím, že si vytvoříme vlastní agregační funkci. Agregace pomocí vestavěných funkcí jako je součet, průměr, rozptyl apod. už jsme viděli. Takto bychom například mohli spočítat průměr váhy za každý týden zvlášť.

print(vaha.groupby('týden')['váha'].mean())
Name: den, dtype: object
týden
1  75.457143
2  74.414286
Name: váha, dtype: float64

V reálném světě tam venku se nám však snadno může stát, že budeme potřebovat agregovat data nějakým složitějším způsobem nebo prostě způsobem, který v sobě Pandas nemá přímo zabudovaný. Uvažme například situaci, kdy chceme spočítat takzvané rozpětí váhy za každý týden. Rozpětí je rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou. Takovouto agregační funkci Pandas přímo nenabízí. Musíme si ji napsat sami.

Agregační funkce si píší tak, že na vstupu obdrží sérii a jejich výstupem je agregovaná hodnota. Naše funkce pro rozpětí tak bude vypadat celkem jednoduše.

def spread(serie):
 return serie.max() - serie.min()

Nyní stačí tuto funkci předat metodě agg. Tuto metodu můžeme volat na jednotlivých sériích. Zjistěme například rozpětí všech vah za celých 14 dní.

print(vaha['váha'].agg(spread))
2.299999999999997

Mnohem mocnější jsou však agregace při grupování. Naše funkce spread se tak zavolá na každou skupinu, která grupováním vznikne. Můžeme tedy rovnou spočítat rozpětí váhy v jednotlivých týdnech.

print(vaha.groupby('týden')['váha'].agg(spread))
týden
1  1.2
2  1.4
Name: váha, dtype: float64