1

Instalace

Ukážeme si, jak doinstalovat moduly, které budeme používat.

Pokud ještě nemáš nainstalovaný Python a Visual Studio Code na svém počítači, postupuj nejprve podle tohoto návodu.

V rámci workshopu budeme používat modul pro práci django. django je externí modul, který musíme nejdříve nainstalovat. Pro instalaci si otevřeme terminál a napíšeme následující příkazy (pozor, znak dolaru $ neopisuj):

$ py -m pip install django

Pokud používáme MacOS nebo Linux, napíšeme:

$ pip3 install django

Instalace bude trvat jen pár sekund. Terminál během instalace vypíše spoustu textu. Někde na konci bychom pak měli vidět text

Successfully installed asgiref-3.3.1 django-3.1.7 sqlparse-0.4.1

Číslo verze se může lišit, záleží na tom, jaká verze je právě aktuální. Instalaci si můžeš ověřit tím, že zkusíš modul django importovat. Otevři Python terminál (příkaz python ve Windows a python3 v Linuxu nebo MacOS), napiš import django a stiskni Enter. V ideálním případě Python nevypíše nic. To znamená, že modul importoval a můžeš ho začít používat.

Pokud Python reaguje chybou ModuleNotFoundError (viz níže), pak se instalace nepodařila.

>>> import django
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
ModuleNotFoundError: No module named 'django'