5

Dotazy

Dotazy nám umožňují provádět různé operace s daty, například filtrování.

Pojďme se nyní podívat na dotazy, které nám umožní pracovat s daty předtím, než je zobrazíme uživatelům.

První dotaz

Uvažujme nyní, že bychom chtěli do aplikace přidat pohled na všechny přihlášky pro konkrétní kurz. Už bychom zvládli vytvořit pohled na všechny přihlášky pro všechny kurzy, to by ale bylo pro uživatele nepřehledné, protože uživatel chce často vidět přihlášky jen pro jeden konkrétní kurz.

Začněme se šablonou. Opět využijeme cyklus, protože chceme vypsat více záznamů. Opět využijeme proměnnou object_list, která bude obsahovat všechny záznamy, se kterými chceme pracovat.

{% extends "base.html" %}
{% block content %}
<h3>Seznam přihlášek pro kurz {{ course.name }}</h3>
<ul>
  {% for item in object_list %}
  <li>{{ item.last_name }} {{ item.first_name }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
{% endblock %}

Dále vytvoříme pohled. Opět využijeme ListView jako mateřskou třídu a nastavíme atributy model a template_name. S tím ale tentokrát nekončíme, protože potřebujeme upravit další dvě metody.

Jednou z nich je metoda get_queryset, která určuje, co bude k dispozici v proměnné object_list v naší šabloně. Chtěli bychom využít stejný trik, jako v minulé kapitole, tj. chtěli bychom id našeho kurzu umístit do URL adresy. Opět tedy použijeme atribut kwargs, abychom vytvořili proměnnou course_id. Následně napíšeme první dotaz, který nám vrátí všechny přihlášky, které jsou svázané s konkrétním kurzem. Pro náš dotaz využijeme metodu filter. Metodu zavoláme s parametrem course, kterému nastavíme hodnotu course_id. Filtrem tak projdou pouze přihlášky pro konkrétní kurz. Výsledek poté nastavíme jako návratovou hodnotu a ostatní metody se postarají o to, aby byl na správném místě.

Dále bychom chtěli na stráce vidět název kurzu, ke kterému se přihlášky vztahují. K tomu potřebujeme kurz vložit do proměnné, která bude k dispozici v šabloně. Množinu proměnných, které jsou k dispozici v šabloně, označujeme jako kontext (context). Kontext je objekt, se kterým ale můžeme pracovat jako se slovníkem. Pokud tedy chceme mít v šabloně novou proměnnou, jednoduše ji přidáme do kontextu.

Pro úpravu kontextu vytvoříme metodu get_context_data(). Protože my kontext pouze doplňujeme, chceme mít k dispozici vše, co připraví mateřská třída ListView. Protože tedy na začátku zavoláme metodu get_context_data() mateřské třídy ListView, a to tradičně pomocí funkce super(). Výsledek uložíme do proměnné context a následně přidáme informace o kurzu, jako bychom vkládali novou hodnotu do slovníku.

class ApplicationListView(ListView):
  model = models.Application
  template_name = "application_list.html"

  def get_queryset(self):
    course = self.kwargs['pk']
    query_set = models.Application.objects.filter(kurz=course)
    return query_set

  def get_context_data(self, **kwargs):
    context = super().get_context_data(**kwargs)
    context["course"] = models.Course.objects.get(pk=self.kwargs['pk'])
    return context

Aby byl pohled dostupný, musíme mu opět přiřadit URL adresu, do seznamu urlpatterns tedy přidáme následující hodnotu

path('kurz/<int:pk>/applications', views.SeznamPrihlasekView.as_view(), name='application_list'),

Nakonec přidáme tlačítko s odkazem na nově vytvořenou stránku.

{% url 'application_list' object.pk as target_url %}
{% bootstrap_button "Seznam přihlášek" href=target_url button_type="link" button_class="btn-info" %}

Cvičení

1

Kurzy vybrané pobočky

zavařovačka

Umožni uživatelům prohlédnout si kurzy, které organizuje vybraná pobočka.

 • Vytvoř nový pohled, který zobrazí seznam kurzů nějaké vybrané pobočky. Pohledu vytvoř šablonu a přiřaď mu URL adresu. Nezapomeň, že URL adresa musí obsahovat informace o vybrané pobočce.
 • Přidej do pohledu s detaily pobočky odkaz na seznam jejích kurzů.