1

Instalace

Ukážeme si, jak doinstalovat moduly, které budeme používat.

Pokud ještě nemáš nainstalovaný Python a Visual Studio Code na svém počítači, postupuj nejprve podle tohoto návodu.

V rámci workshopu budeme používat modul pro práci s daty pandas, modul pro tvorbu grafů matplotlib a modul pro stahování dat z internetu requests. pandas, matplotlib a requests jsou externí moduly, který musíme nejdříve nainstalovat. Pro instalaci si otevřeme terminál a napíšeme následující příkazy (pozor, znak dolaru $ neopisuj):

$ py -m pip install numpy==1.19.3
$ py -m pip install pandas
$ py -m pip install matplotlib
$ py -m pip install requests

pandas používá modul numpy, jehož současná verze si bohužel moc nerozumí s prostředím Visual Studio Code. Proto je v příkazech první řádek, kterým si nainstaluješ trochu starší, ale funkční verzi numpy.

Pokud používáme MacOS nebo Linux, napíšeme:

$ pip3 install pandas
$ pip3 install matplotlib
$ pip3 install requests

Chyba modulu numpy se MacOS a Linuxu netýká, proto je v příkazech o jeden řádek méně.

pandas je relativně veliký modul, který obsahuje mnoho dalších modulů, takže instalace bude nějakou chvíli trvat. Terminál během instalace vypíše spoustu textu. Někde na konci bychom pak měli vidět text

Successfully installed pandas-1.1.4

Čísla verzí se mohou lišit, záleží na tom, jaká verze je právě aktuální. Instalaci si můžeš ověřit tím, že zkusíš moduly pandas a matplotlib importovat. Otevři Python terminál (příkaz python ve Windows a python3 v Linuxu nebo MacOS), napiš import pandas a stiskni Enter. V ideálním případě Python nevypíše nic. To znamená, že modul importoval a můžeš ho začít používat.

Pokud Python reaguje chybou ModuleNotFoundError (viz níže), pak se instalace nepodařila.

>>> import pandas
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

Následně pomocí import matplotlib vyzkoušej, zda jsi úspěšně nainstalovala i modul matplotlib.