7

Funkce vyšších řádů, události

Naučíme naše stránky reagovat na události jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu budeme potřebovat porozumět funkcím vyššího řádu.

V předchozích lekcích jsme si ukázali, jak můžeme pomocí JavaScriptu měnit obsah stránky a jak vyrábět vlastní funkce. Obě tato témata tvoří základ pro to, abychom mohli naše stránky udělat skutečně interaktivní. Chceme například umět něco zobrazit, když uživatel klikne na tlačítko, umožnit mu vložit nějaký vstup do textového políčka a tak dále. K tomu potřebujeme porozumět takzvaným událostem. K tomu, abychom uměli dobře používat události se však také potřebujeme dozvědět něco více o tom, jak fungují funkce.

Funkce vyššího řádu

Z minula už víme, že funkce jsou hodnoty podobně jako čísla, řetězce nebo DOM elementy. Vzpomeňte si, že při vytváření funkce ve skutečnosti vytváříme proměnnou do které novou funkci ukládáme.

const goodbye = (name) => {
 return `S pozdravem ${name}`;
};

Ohledně toho, co vše je možné s funkcemi dělat, jsme teprve na začátku. Je tedy čas pustit se králičí norou malinko hlouběji.

Jelikož každá funkce je zcela rovnoprávná hodnota, můžeme ji nejen uložit do proměnné, ale také předat jiné funkci jako vstup. Je tedy možné zavolat funkci a na vstup jí při tom předat jinou funkci jako hodnotu. Taková myšlenka může ze začátku působit dost odvážně a neuchopitelně. Postupujme tedy pomaličku a s rozvahou.

Rozvoz jídla

Představme si Pražskou restauraci, která rozváží jídlo k jednotlivým zákazníkům. K rozvozu jídla máme k dispozici následující tři rozvozové služby, každou s jiným cenníkem a jinou úrovní kvality služeb.

Hejsci na kolech
Šance, že zásilka bude skutečně doručena, je 90%. Pokud se doručení povede, je to vždy do 30 minut do okolí 5 km.
Machři, co maj drony
Šance, že zásilka bude skutečně doručena, je 50%. Pokud se doručení povede, je to vždy do deseti minut po celé Praze.
Borci v autech
Zásilka je doručena vždy. Doručení však může trvat až dvě hodiny.

Napišme si funkce, které simulují naše doručovací společnosti.

const hejsci = (zasilka) => {
 if (Math.random() > 0.1) {
  return `Zásilka ${zasilka} doručena za 30 minut, kámo.`;
 }

 return `Zásilka ${zasilka} se ztratila. Kurýra přepadla smečka hladových bezdomovců.`;
};

const machri = (zasilka) => {
 if (Math.random() > 0.5) {
  return `Zásilka ${zasilka} doručena za 10 minut.`;
 }

 return `Zásilka ${zasilka} ztracena. Drona přepadlo hejno hladových holubů`;
};

const borci = (zasilka) => {
 return `Zásilka ${zasilka} doručena s přehledem za dvě hodiny.`;
};

Tyto funkce si můžeme vyzkoušet například v konzoli.

> machri('Cous cous se zeleninou')
'Zásilka Cous cous se zeleninou ztracena. Drona přepadlo hejno hladových holubů.'

Představme si nyní, že si jako zákazník objednáte jídlo a chcete si zvolit, jakou službou vám bude doručeno. Můžeme tedy napsat funkci objednat, které předáme objednané jídlo a funkci, která se má použít k doručení. Funkci objednat vygeneruje číslo objednávky a použije zadanou funkci k doručení balíčku.

const objednat = (jidlo, doruceni) => {
 const cislo = Math.floor(Math.random() * 1000);
 const id = String(cislo).padStart(4, '0');
 const balicek = `${jidlo} (${id})`;
 return doruceni(balicek);
};

Všimněte si, že funkce objednat se chová k parametru doruceni jako by to byla funkce. Očekáváme tedy, že v tomto parametru skutečně obdržíme nějakou funkci, kterou poté můžeme zavolat. Zkusme třeba naši funkci objednat zavolat s funkcí hejsci.

> objednat('Hovězí cheeseburger', hejsci)
'Zásilka Hovězí cheeseburger (0397) doručena za 30 minut, kámo.'

Pokud si chceme být doručením opravdu jistí, můžeme použít Borce v autech.

> objednat('Hovězí cheeseburger', borci)
'Zásilka Hovězí cheeseburger (7354) doručena s přehledem za dvě hodiny.'

Všimněte si, že funkce hejsci a borci předáváme jako celek, tedy jako hodnotu. Nevoláme je tady my sami, nýbrž je předáváme funkci objednat, aby ta je zavolala dle svého vlastního uvážení.

Dejte si pozor na následující chybu, kdy funkci hejsci místo předávání omylem zavoláme a funkce objednat tak jako druhý vstup nedostane funkci hejsci ale její výsledek.

> odeslat('6682', hejsci())

Způsob uvažování, na který si díky tomuto příkladu snažíme zvyknout je, že občas můžeme mít funkci jako například objednat, která očekává na vstupu nějako jinou funkci, kterou poté sama zavolá. Takových funkcí uvidíme během naší pouti JavaScriptovou krajinou docela dost a budeme je často používat.

Chytřejší kalkulačka

Příklad výše byl malinko strojený a trošku přitažený za vlasy, abyste si ihned neutopili v technickém žargonu. Nyní však zkusíme něco praktičtějšího. Vraťme se na chvíli k příkladu kalkulačka z minulé lekce. Zadání bylo vytvořit funkci calc, která spočítá výsledek operace zadané jako řetězec. Přímočaré řešení by mohlo vypadat například takto.

const calc = (num1, op, num2) => {
 if (op === '+') {
  return num1 + num2;
 }
 if (op === '-') {
  return num1 - num2;
 }
 if (op === '*') {
  return num1 * num2;
 }
 if (op === '/') {
  return num1 / num2;
 }

 return null;
};

Možná si říkáte, jestli by tato funkce nešla napsat nějak šikovněji a úsporněji. Například zkusit předat funkci operaci tak nějak přímo a naše funkce by ji jen vykonala. Něco ve stylu

> calc(2, +, 3)
5

Pokud přemýšlíte tímto směrem, jste na správné stopě. Jen na to musíme jít trošku od lesa. Nejprve si vyrobíme funkce, které provádějí jednotlivé operace.

const plus = (num1, num2) => {
 return num1 + num2;
};

const minus = (num1, num2) => {
 return num1 - num2;
};

const times = (num1, num2) => {
 return num1 * num2;
};

const divide = (num1, num2) => {
 return num1 / num2;
};

Jelikož každá takováto funkce je hodnota, můžeme ji předat jako vstup do funkce calc. Ta pak obdrženou funkci pouze zavolá.

const calc = (num1, op, num2) => {
 return op(num1, num2);
};

Funkci calc pak použijeme velmi přímočaře.

> calc(2, plus, 3)
5
> calc(4, times, 5)
20

Ze začátku se vám možná z takovýchto triků malinko točí hlava. Pojďme si proto zopakovat následující fakta, abychom získali zpět ztracenou rovnováhu.

 1. V parametru op nyní není řetězec, jako tomu bylo dříve, nýbrž celá funkce.
 2. Funkce calc funkci op zavolá, aniž by věděla, co je tato funkce vlastně zač. Prostě vezme cokoliv, co jí dáme na vstup, a zavolá to.
 3. Když voláme funkci calc a na vstupu je například funkce plus, všimněte si, že funkci plus nevoláme. Za proměnnou plus nejsou kulaté závorky. Funkci pouze předáváme jako hodnotu, podobně, jako bychom předávali číslo, řetězec apod.

Funkcím, které berou jiné funkce jako vstup nebo vracejí funkce jako svůj výstup, se v teorii programování říká funkce vyšších řádů higher order functions . Je to velmi důležitý koncept, který má spoustu využítí a budeme jej používat v mnoha různých situacích.

Cvičení: Funkce vyššího řádu

1

Hesla

to dáš

Stáhněte si JavaScriptový program, který obsahuje tři různé funkce na generování hesel. Každá funkce vygeneruje heslo zadané délky s určitou bezpečnostní silou. Kód funkcí zkoumat nemusíte, obsahuje věci, které jsme zatím neprobírali. Vyzkoušejte si však funkce zavolat z konzole a prohlédněte si, jaká hesla generují.

Napište funkci createAccount, která se bude tvářit, že zakládá nový uživatelský účet. Funkce bude mít dva parametry user a pwdGen. První bude uživatelské jméno a druhý bude funkce, pomocí které se má vygenerovat heslo pro tento účet. Funkce createAccount vrátí řetězec, který bude obsahovat jméno uživatele a heslo vygenerovaní voláním funkce pwdGen obdržené jaké druhý parametr. Funkci pwdGen předejte číslo 9 jako délku hesla.

Založen nový uživatel honza s heslem 123456789

Vyzkoušejte v konzoli založit více různých účtů s různými typy hesel.

2

E-mail podruhé

to dáš
 1. Stáhněte si řešení příkladu E-mail z předchozí lekce.
 2. Všimněte si funkce goodbye, která generuje pozdrav na konec e-mailu. Přidejte alespoň dvě další funkce, kde každá generuje k zadanému jménu jiný typ pozdravu. Například formalGoodbye pro velmi formální pozdravy, nebo rudeGoodbye, pokud se chcete rozloučit naštvaně.
 3. Udělejte z funkce fillBody funkci vyššího řádu. Přidejte jí třetí parametr goodbyeFunc, který představuje funkci, pomocí které se má vygenerovat závěrečný pozdrav. Vyzkoušejte zavolat funkci fillBody postupně s každou z vašich zdravících funkcí a ověřte, že vše správně funguje.

Zpoždění a časovače

Dobrá zpráva pro začínající programátory je, že psát vlastní funkce vyšších řádů je spíš pokročilá věc a budeme ji používat až při práci v Reactu. Zatím budeme používat funkce vyšších řádů, které nám JavaScript nabízí už hotové.

Jedna ze situací, kdy se nám velmi hodí funkce vyššího řádu, je chvíle, kdy chceme v JavaScriptu provedení nějaké funkce pozdržet nebo její volání pravidelně opakovat. Vzpomeňte si na příklad kvíz. Představme si, že chceme, aby uživatel měl na každou odpověď nějaký časový limit. Po zobrazení otázky chceme počkat 5 vteřin a poté vypsat něco jako “čas vypršel”. Vyrobíme si tedy funkci, která vypisuje naši zprávu, zatím pro jednoduchost pouze do konzole.

const timeIsUp = () => {
 console.log('Čas vypršel');
};

Tuto funkci chceme spustit pět vteřin poté, co se otevře naše stránka. K takovému účelu JavaScript poskytuje funkci setTimeout. Ta jako svůj vstup bere funkci a počet milisekund, které mají uplynout před tím, než se tato funkce zavolá. Použití tak vypadá následovně.

setTimeout(timeIsUp, 5000);

Všimněte si, že setTimeout je funkce vyššího řádu, neboť bere jako svůj první vstup funkci. Opět vidíme, že funkci timeIsUp nevoláme my, ale zavolá ji až JavaScript runtime po uplynutí 5000 milisekund. Celý program pak vypadá takto.

'use strict';

const timeIsUp = () => {
 console.log('Čas vypršel');
};

setTimeout(timeIsUp, 5000);

Pokud chceme, aby se nějaká funkce volala opakovaně, například každých pět vteřín, stačí místo setTimeout použít setInterval.

setInterval(timeIsUp, 5000);

Anonymní funkce

V předchozíme programu je vidět, že funkci timesIsUp používáme pouze jednou. Je proto trochu zbytečné pro ni vytvářet proměnnou. Funkci můžeme vytvořit přímo na místě, kdy ji používáme.

'use strict';

setTimeout(() => {
 console.log('Čas vypršel');
}, 5000);

Pokud nějakou funkci vytváříme přímo takto na místě místo toho, abychom ji nejdříve uložili do proměné, říkáme, že taková funkce je takzvaně anonymní anonymous . V teorii programování se místo pojmu anonymní funkce používá pojem lambda funkce lambda functions . V JavaScriptu se tento pojem až tolik nepoužívá, zato v jazyce Python je to zažitý termín.

Program napsaný pomocí lambda funkcí vám možná přijde hůř k přečtení. Anonymní funkce se ovšem v JavaScriptu používají zcela běžně a jakmile si na tento způsob zapisu zvyknete, budete jej radostně používat také.

Podobně jako u funkce setTimout, anonymní funkci můžeme předat i naší známé funkci calc. Schválně zkuste odhanout, co bude výsledkem následujícího výrazu a proč.

> calc(13, (x, y) => x % y, 7)
?

Události

Aby naše stránky mohly být skutečně interaktivní, potřebujeme být schopni reagovat na akce, které uživatel na stránce provádí - klikání na tlačíka, stiknutí kláves, scrollování, pohyb myší apod. Vždy, když některá z těcho akcí na stránce nastane, říkáme, že nastala určitá událost event . JavaScript reprezentuje takovou událost jako speciální typ hodnoty podobně jako číslo, řetězec nebo funkci. Událost tedy můžeme uložit do proměnné nebo poslat nějaké funkci jako vstup. Událost obsahuje vlastnosti a metody, které popisují co se přesně stalo, například jaká klávesa byla zrovna stisknuta, kde na obrazovce bylo kliknuto a spoustu dalších užitenčných informací.

Abychom mohli na události reagovat, JavaScriptu nám umožňuje ke každé události, která nás zajímá, připojit funkci, která se zavolá ve chvíli, kdy daná událost nastane. Takové funkci často říkáme posluchač události event listener . Můžeme si představit, že JavaScirpt runtime pečlivě naslouchá všem možným událostem a volá k nim přiřazené funkce. Ve chvíli, kdy JavaScript runtimu tuto funkcí volá, předá jí na vstup událost, která zrovna nastala. Taková funkce tedy může vypadat například takto.

const changeTitle = () => {
 const h1Elm = document.querySelector('h1');
 h1Elm.textContent = 'Baf!';
};

Nyní zařídíme, aby se tato funkce zavolala ve chvíli, kdy stiskneme tlačítko. Vytvoříme si tedy jednoduchou stránku s tlačítkem a nadpisem.

<body>
 <h1>Nadpis</h1>
 <button>Zmáčkni mě</button>
 <script src="index.js"></script>
</body>

Nejdříve tlačítko z dokumentu vybereme a poté na něm zavoláme speciální metodu addEventListener. Ta očekává název události a funkci, která se má spustit, když událost nastane. V našem případě se událost jmenuje click a naše funkce je changeTitle. Celý program tedy bude vypadat takto.

'use strict';

const changeTitle = () => {
 const h1Elm = document.querySelector('h1');
 h1Elm.textContent = 'Baf!';
};

const btnElm = document.querySelector('button');
btnElm.addEventListener('click', changeTitle);

Nástrahy

S událostmi přichází několik nástrah, na které když si nedáme pozor, naše stránka nejen že nebude fungovat, ale nevyhodí ani žádnou chybu. V takové situací může být těžké odhalit, v čem přesně je zakopaný pes. Tyto nástrahy se často rády objevjí těsně před deadlinem odevzdání projektu a jejich hektické řešení pak má neblahý vliv na naše zdraví a zdraví našich kolegů.

Nástraha první spočítá v předávání funkce changeTitle. Všimněte si opět toho, že používáme funkci changeTitle jeko hodnotu a předáváme ji jako vstup metodě addEventListener. Nikde v našem kódu funkci sami nevoláme. Zavolá ji až JavaScript runtime ve chvíli, kdy na tlačíku nastane událost click. Častou začátečnickou chybou je pokušet se funkci zavolat sami.

btnElm.addEventListener('click', changeTitle());

V tomto případě se funkce changeTitle zavolá už ve chvíli, kdy voláme metodu addEventListener. Té se pak jako druhý vstup předá výsledek volání funkce changeTitle, nikoliv funkce samotná. Jelikož changeTitle nic nevrací (přesněji řečeno, vrací undefined), k události click se žádný posluchač nepřipojí. Naše tlačítko tedy nebude fungovat. Co nás může zmást je to, že takováto stránka nevyhodí žádnou chybu. Náš JavaScript kód totiž funguje jak má. Jen jsme ho napsali tak, že dělá něco jiného než chceme. JavaScript runtime však nemůže telepaticky nahlížet do našich hlav aby věděl, co doopravdy chceme. Prostě dělá to, co jsme mu řekli.

Nástraha druhá spočívá v názvech událostí. To jsou obyčejné řetězce jak je známe už z první lekce. Není vůbec těžké udělat v názvu události překlep, obzvlášť, pokud je název delší, nebo nejsme tolik zdatní v angličtině.

btnElm.addEventListener('clik', changeTitle);
btnElm.addEventListener('keypress', changeTitle);

JavaScript runtime bohužel nekontroluje, zda událost clik nebo keypres může skutečně nastat nebo nikoliv. Jenoduše k tomuto názvu připojí posluchače a o nic dalšího se nestará. Jelikož takto pojmenované události nikdy nenastanou, naše stránka nebude fungovat a opět také nenastane žádná chyba. Z hlediska runtimu je jako v předchozím případě všechno v naprostém pořádku.

Když tedy pracujete s událostmi, vždy si dobře zkontrolujte, že jste jméno události napsali správně a že také správným způsobem předáváte posluchače.

Druhy událostí

Jak už bylo řečeno, událostí je mnoho typů a mohou nastat na různých elementech. My jsme zatím reagovali na kliknutí na tlačítko. Kliknutí však může nastat na jakémkoliv elementu. Takto například zareagujeme na kliknutí na celé stránce.

const handleClick = () => {
 console.log('klik');
};

document.addEventListener('click', handleClick);

Takto přidáme posluchače události k celé naší stránce. Na celé stránce také můžeme použít událost scroll, která nastave pokaždé, když uživatel na stránce zascrolluje.

const handleScroll = () => {
 console.log('skrol');
};

document.addEventListener('scroll', handleScroll);

Často se nám také mohou hodit události keydown a keyup. Událost keydown nastane, když uživatel stiskne nějakou klávesu. Událost keyup nastane, když uživatel klávesu uvolní. To je velmi šikovné, protože pokud uživatel drží zmáčknutou nějakou klávesu, událost keydown nám bude chodit pořád dokola. Naopak událost keyup přijde vždy pouze jednou ve chvíli, kdy uživatel klávesu uvolní.

Událostí, na které můžete na stránce reagovat je nepřeberné množství. Seznam všech událostí si můžete pro inspiraci prohlédnout na stránkách MDN.

Cvičení: Události

3

Objednávka

pohodička

Stáhněte si základ stránky obsahující jedno tlačítko.

 1. Doplňte JavaScriptový program, který zařídí, že po stisknutí tlačítka se do konzole vypíše text
  Objednáno
  
 2. Pozměňte program tak, že text se nevypíše do konzole, ale zobrazí se na samotném tlačítku.
 3. Pozměňte program tak, že akce objednání se vykoná při kliknutí kamkoliv na stránku, nikoliv pouze na tlačítko.
4

Kontrola dostupnosti

to dáš

Vyjděte z řešení předchozího příkladu, kdy se objednává při kliknutí na tlačítko.

 1. Zařiďte, aby při načtení stránky tlačítko obsahovalo zprávu Kontroluji dostupnost…
 2. Přidejte do stránky zpoždění pomocí funkce setTimeout, která zařídí, že 8 vteřin po načtení stránky se zpráva na tlačítku změní na Objednat.
 3. Tlačítka mají speciální HTML atribut s názvem disabled. Pokud je tento atribut přítomen, na tlačítko se nedá kliknout. Přidejte tento atribut do HTML kódu tlačítka, aby tlačítko bylo při načtení stránky nedostupné. Až po uplynutí časovače jej zpřístupněte nastavením vlastnosti disabled na false.
5

Žárovka

to dáš

Stáhněte si základ stránky, která zobrazuje obyčejnou žárovku.

 1. Pomocí JavaScriptu zařiďte, aby se při stisknutí libovolné klávesy na stránce přidala k elementu žárovky CSS třída bulb--on. Žárovka by se takto měla rozsvítit.
 2. Vylepšete program tak, aby na následné stisknutí libovolné klávesy žárovka opět zhasnula. Opakovaným mačkávním kláves ji tak můžeme rozsvěcovat a zhasínat.

Povinné čtení na doma

Rušení časovačů

Pokud spustíme nějaký časovač, často jej také chceme po určité době zrušit. Vyrobme například časovač, který každé 3 vteřiny řekne ‘ahoj’.

const timerId = setInterval(() => console.log('ahoj'), 3000);

Všimněte si, že tentokrát jsme si uložili hodnotu, kterou funkce setInterval vrací. Tato hodnota je číslo, které identifikuje náš časovač. Pokud kdykoliv chceme, aby časovač přestal běžet, stačí zavolat funkci clearInterval s identifikátorem našeho časovače.

clearInterval(timerId);

Takto se dá předčasně zrušit i časovač vyrobený pomocí setTimeout. Musíme však použít metodu clearTimeout.

const timerId = setTimeout(() => console.log('ahoj'), 5000);
setTimeout(() => clearTimeout(timerId), 2000);

Tento kód zařídí, že první časovač vůbec neproběhne. Jeho čas je nastaven na 5 vteřin. Už za dvě vteřiny se však spustí druhý časovač, který jej nekompromisně vypne ten první dřív, než stačí cokoli udělat.

Doporučené úložky na doma

6

Catering

zapni hlavu

Mějme tři cateringové společnosti dodávají občerstvení na různé akce. Jsou to

Just Food
Dodává levné jídlo vyrobené z nepříliš kvalitních surovin.
Your Mama
Dodává středně drahé jídlo vyrobené z lepších surovin.
Flavour Haven
Dodává drahé jídlo z kvalitních surovin.

Napište pro každou z těcho společností funkci s jedním parametrem, který udává, pro kolik lidí se catering objednává. Funkce pak vrátí řetězec obsahující zprávu o tom že catering byl dodán a za jakou cenu. Například

catering od Flavour Haven pro 100 lidí za 300 000 kč

Vyzkoušjte si vaše funkce v konzoli. Poté napište funkci createEvent, která představuje vytvoření nějaké události s cateringem. Funkce na vstupu obdrží název události, počet lidí a funkci, pomocí které se má provést catering. Funkce createEvent pak vypíše zprávu ve smyslu

Událost Inaugurace prezidenta s catering od Flavour Haven pro 100 lidí za 300 000 kč
7

Kostka

to dáš

Stáhněte si základ stránky, která zobrazuje hrací kostku. Doplňte do stránky JavaScriptový program, který zařídí, že když uživatel zmáčkne na stránce libovolnou klávesu, na kostce se zobrazí číslo o jedna vyšší. Po šestce zobrazte opět jedničku.

Rozumným postupem je vytvořit si proměnnou side, která bude obsahovat číslo strany kostky. Tuto proměnnou můžete vždy při stisknutí mezerníku navýšit o jedna a z této hodnoty zkonstruovat řetězec pro atribut src.

8

Minutka

to dáš

Stáhněte si základ aplikace pro kuchyňskou minutku. Využijte funkci setTimeout ke splnění následujících úkolů.

 1. Zařiďte, aby minutka začala zvonit za pět vteřin po otevření stránky. Zvonění zařídíte tak, že k elementu budíku přídáte CSS třídu alarm--ring.
 2. Nechte uživatele skrze prompt zadat kolik vteřin má uplynout než minutka začne zvonit.
 3. Můžete zařídit i spuštění zvuku. Stačí ze stránky vybrat audio element a zavolat na něm metodu play. Abyste zvuk slyšeli, musíte po zadání času na stránku kliknout. Prohlíč Chrome totiž brání stránkam přehrávat audio či video dokud uživatel se stránkou nějak neinteragoval.
 4. Přidejte na stránku tlačítko, které umožní odpočet minutky zrušit dřív, než začne zvonit.