1

Seznámení s Gitem

Představíme si verzovací systém Git, který nám usnadní spravování a zálohování našich projektů.

Ve chvíli, kdy začneme pracovat na seriózních projektech s větším množstvím kódu, objeví se starosti, které s programováním až tolik nesouvisí. Budeme chtít

 1. zajistit, aby se nám projekt nerozpadl pod rukama tím, jak přibývá stále více a více kódu,
 2. zálohovat náš kód, aby se nestalo, že nám klekne počítač a příjdeme třeba o rok práce,
 3. spravovavat různé verze projektu, abychom mohli zákazníkovi předat funkčí produkt a zároveň jej dále vylepšovat,
 4. organizovat spolupráci více lidí na jednom projektu tak, aby si navzájem nelezli do zelí.

Se všemi těmito výzvami nám pomůže takzvaný verzovací systém version control system . Takových systémů je k dispozici vícero, ale zdaleka nejpopulárnější je systém jménem Git.

Systém Git

Verzovací systém Git je jeden z nejpopulárnější systémů pro správu verzi, protože je velmi dobře promyšlený. Díky tomu se dá použít jak na malé projekty například v rámci tohoto kurzu, tak na rozsáhlý software, na kterém pracují desítky lidí zároveň.

Git je velmi flexibilní a dá se použít mnoha různými způsoby. Existuje vícero různých metodik jak s Gitem pracovat, které se liší podle typu a velikosti projektu. Základní princip je však víceméně pořád stejný.

Repozitář

Základním pojmem Gitu je takzvaný repozitář repository , ve kterém se nachází všechny soubory, které tvoří váš projekt. Většinou bývá na nějakém serveru, na který mají přistup všichni vývojáři projektu a mohou do něj přispívat svým kódem. Takový server může běžet například v rámci nějaké firmy a pouze vývojáři z této firmy něj mají přístup. Pokud na projektu pracujete sami, můžete si pro něj vytvořit repozitář na některé hostovací službě jako GitHub, GitLab, Bitbucket a další.

My si společně vytvoříme účet na GitHubu.

Základní pojmy

Představte si, že jste právě dokončili nějakou ucelenou věc na vašem projektu. Například jste opravili nějakou chybu nebo přidali nějakou funkčnost. V tuto chvíli si chcete udělat jakýsi snímek toho, v jakém stavu se projekt právě teď nachází, abyste se případně do tohoto stavu mohli kdykoliv vrátit. Je to podobné, jako když hrajete počítačovou hru a chcete si ji v nějakém místě uložit, abyste se pak na toto místo mohli vrátit, kdyby vaši postavu později ve hře potkal neblahý osud.

Náš snímek si tedy pamatuje stav celého projektu v určitém čase. V teorii verzování kódu se takovému snímku říká revize revision . Git však místo termínu revize používá slovo commit, které nemá žádný časký překlad. Toto slovo ale používají naprosto všichni, kdo s Gitem pracují. Budeme jej tedy používat i my.

Ke každému commitu se navíc přidává zpráva o tom, co se v něm dokončilo za práci. Po čase si pak můžeme prohlédnout historii commitů v projektu a přehledně vidět, co se přesně dělo.

Commity

Všimněte si, že každý commit obsahuje zprávu a takzvaný digitální otisk hash . Tento otisk jednoznačně identifikuje každý commit, abychom se kdykoliv mohli k libovolnému commitu vrátit.

Důležité příkazy

clone
Vytvoří lokální kopii vzdáleného repozitáře.
add
Přidá změny do oblasti připravených změn stage .
status
Zobrazí všechny rozpracované změny proti poslednímu commitu.
reset
Vyprázdní oblast připravených změn.
commit
Vytvoří novou revizi.
push
Nahraje všechny nově vytvořené commity do vzdáleného repozitáře.
log
Zobrazí historii commitů.

Příkazy pro počáteční nastavení

$ git config --global user.name "Jméno Příjmení"
$ git config --global user.email "muj-email@example.com"
$ git config --global core.editor "code --wait"

Časté příkazy

Zahrnout do stage všechny změny z aktuálního adresáře

$ git add .

Zobrazit lokální stav (ukáže například, co je a není na stage)

$ git status

Vytvořit commit ze stage

$ git commit -m "Zpráva"

Nahrát nové commity na server (GitHub, GitLab, Bitbucket, …)

$ git push

GitHub Pages

Pokud máte v repozitáři nahrané soubory pro webové stránky (index.html, styly, skripty, obrázky, …), GitHub z nich umí udělat veřejný web s vlastní adresou vhodnou pro běžného uživatele internetu, návštěvníka webu. Službu na GitHubu aktivujete z detailu repozitáře v záložce Settings v části GitHub Pages. Ve vybírátku Source stačí vybrat hlavní větev a uložit. Po uložení se zobrazí modrý pruh s adresou, kde web běží.

Cvičení

1

Saturejka

to dáš

Vyzkoušejte si tvorbu profesionální webové strány za použití systému Git.

 1. Pod svým účtem na GitHubu vytvořte nový repozitář s názvem saturejka. Nastavte jej jako veřejný a nezapomeňte zaškrtnout Initialize this repository with a README.
 2. Pomocí příkadu git clone vytvořte lokální kopii repozitáře na svém počítači.
 3. Někam mimo složku vašeho repozitáře si stáhněte připravené zadání. Najdete zde všechny nezbytné podklady: layout stránky, specifikaci barev, fontů a všechny potřebné texty.
 4. Ve složce web najdete základní soubory se základem stránky. Obsah této složky zkopírujte do vašeho lokálního repozitáře.
 5. V repozitáři přidejte tyto nové soubory do stage pomocí git add.
 6. Pomocí git status zkontrolujte, že všechny soubory jsou připraveny ke commitu.
 7. Vytvořte nový commit pomocí git commit. Ke commitu napište zprávu „Základní soubory stránky.“
 8. Pomocí git log zkontrolujte, že commit se opravdu vytvořil.
 9. Pomocí git push publikujte nový commit na GitHub.

Pokračujte ve tvorbě stránky vlastním tempem. Vždy, když dokončíte i třeba jen malou část, udělejte nový commit. Stránku rozhodně nemusíte dokončit. Cílem cvičení je především si vyzkoušet reálnou práci s Gitem.

Stránky publikujte pomocí GitHub Pages.