4

Webpack a větší aplikace

Ukážeme si jak stavět větší aplikace z menších částí pomocí Webpacku.

Čím budou naše webové aplikace pokročilejší a schopnější tím více budou obsahovat nejen kódu ale také různých knihoven. Brzy již přestane být únosné mít všechen kód v jednom obřím index.js, protože by se v něm za chvíli už nikdo nikdy nevyznal. Bude tedy potřeba jej rozdělit do více samostatných souborů.

Oddělování komponent

Nejpřímočařejší způsob jak rozsekat kód na části je vytvořit specilání soubor pro každou komponentu. Pro náš nákupní seznam se dvěma komponentami bychom tak měli tři JavaScriptové soubory.

 • shopping-item.js obsahující komponentu ShoppingItem
 • shopping-list.js obsahující komponentu ShoppingList
 • index.js, který spojí vše dohromady.

Kdyby náš nákupní seznam ještě navíc pracoval s dalšími knihovnami jako třeba validator.js nebo dayjs, museli bychom do hlavičky stránky vložit pět různých skriptů.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/validator/13.5.2/validator.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dayjs/1.10.4/dayjs.min.js" ></script>
<script src="shopping-item.js" defer></script>
<script src="shopping-list.js" defer></script>
<script src="index.js" defer></script>

Zde se však pomalu dostáváme do potíží. Prohlížeč dokáže mnohem rychleji stáhnout jeden velký soubor než pět malých souborů. A to je naše aplikace pořád malinkatá. Reálné projekty nezřídka obsahují stovky i tísíce komponent plus desítky různých knihoven. Stáhování tisíce JavaScriptových souborů by naší stránku strašlivě zpomalilo a uživatel by z hrůzou utekl jinam. Potřebujeme tedy jiné řešení. To nám nabízí balíčkovací systém NPM a program Webpack.

Systém NPM

NPM je nástroj, který umožňuje spravovat knihovny a kód pro větší JavaScriptové projekty. V systému NPM se knihovnám říká balíčky packages , můžeme tedy říct, že NPM je správce balíčků.

Vytvořit projekt založený na NPM není nic těžkého. Jediné, co k tomu potřebujeme je založit prázdnou složku a do ní vložit speciální soubor package.json. Ten obsahuje základní informace o našem projektu, jako je jméno, verze a seznam balíčků (dříve knihoven), které náš projekt používá.

Založíme si tedy složku muj-projekt a otevřeme ji ve VS Code. Do ní vložíme soubor package.json s tímto obsahem

{
 "name": "muj-projekt",
 "version": "0.0.1",
 "dependencies": {}
}

Vlastnost dependencies říká, jaké všechny balíčky náš projekt používá. Odborně se takovým balíčkům říká závislosti. V našem případě zatím žádné závislosti nemáme.

Mohli bychom však v našem projektu chtít použít například nám už známé knihovny validator.js a dayjs. Abychom je zapojili jako závislosti do našeho projektu, musíme je nainstalovat. V terminálu proto spustíme tento příkaz:

$ npm install validator dayjs

Po spuštění tohoto příkazyu nám v našem projektu přibyla složka node_modules. Ta obsahuje stažený kód nainstalovaných balíčků. Dále nám ve složce přibyl soubor package-lock.json. Jeho význam je malinko komplikovanější, takže jej pro tuto chvíli necháme být.

Zároveň se nám změnil také soubor package.json.

{
 "name": "muj-projekt",
 "version": "0.0.1",
 "dependencies": {
  "dayjs": "^1.10.4",
  "validator": "^13.5.2"
 }
}

Vidíte, že pod klíčem dependencies je seznam balíčků a jejich verzí, které jsou teď součástí naseho projektu. Vaše verze mohou mít trochu jiná čísla v závislosti na tom, jak daleko v budoucnosti si čtete tento text.

Webpack

Ve chvili, kdy máme založený projekt, budeme potřebovat nástroj, který vezme náš kód spolu s použitými knihovnami a zabalí je všechny do jednoho velkého JavaScriptového souboru. Ten si pak prohlížeč může stáhnout celý najednou a nemusí tak čekat na spoustu malých souborů za sebou. Nástroj, který k tomuto účelu budeme používat, se jmenuje Webpack.

Nejdříve musíme do našeho projektu Webpack nainstalovat. To provedeme příkazem

$ npm install -D webpack webpack-cli

Po tomto zásahu bude náš package.json vypadat následovně.

{
 "name": "muj-projekt",
 "version": "0.0.1",
 "dependencies": {
  "dayjs": "^1.10.4",
  "validator": "^13.5.2"
 },
 "devDependencies": {
  "webpack": "^5.34.0",
  "webpack-cli": "^4.6.0"
 }
}

Přibyla nám nová položka devDependencies. V té je vypsán seznam balíčků, které představují takzvané vývojové závislosti. Tyto balíčky se nestanou součástí naší výsledné stránky, používáme je pouze během vývoje.

Struktura projektu

Od této chvíle bude každý náš projekty mít dvě hlavní části:

 • zdrojové kódy - všechny soubory s JavaScriptem, CSS, HTML atd., ze kterých se mát vytvořit výsledná aplikace. Budeme je dávat do složky src.
 • sestavená aplikace - výsledná aplikace vytvořená nástrojem Webpack. Tento výsledek pak můžeme nahrát třeba někam na server. Sestavená aplikace se nám objeví ve složce dist.

Nejprve si založíme složku pro zdrojové kódy. V projektu muj-projekt vytvoříme složku src a v ní soubor index.js. Náš projekt bude pak vypadat takto.

├──node_modules
├──src
│ └──index.js
├──package-lock.json
└──package.json

Do souboru index.js zatím vložíme jednoduchý uvítací kód.

const greet = (name) => {
 return `Hello ${name}`;
};

const h1Elm = document.querySelector('h1');
h1Elm.textContent = greet('Martin');
console.log(greet('Martin'));

Nyní použijeme Webpack k sestavení výsledné aplikace. Aby se náš projekt sestavil, potřebujeme Webpack správně nakonfigurovat. V projektu muj-projekt vytvoříme soubor webpack.config.js s tímto obsahem.

const path = require('path');

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  path: path.join(__dirname, 'dist'),
  filename: 'bundle.js',
 },
};

Vytvořit takovou konfiguraci od základu je už relativně pokročilá dovednost. Proto jsme zde rádi, že nám byla dána takto shůry a po jejím původu se nepídíme. Tato konfigurace v podstatě říká, že Webpack má vzít soubor src/index.js a sestavit z něj výsledek, který se bude nacházet ve složce dist/bundle.js.

Abychom mohli webpack spustit, v souboru package.json si vytvoříme příkaz build.

{
 "name": "muj-projekt",
 "version": "0.0.1",
 "scripts": {
  "build": "webpack"
 },
 "dependencies": {
  "dayjs": "^1.10.4",
  "validator": "^13.5.2"
 },
 "devDependencies": {
  "webpack": "^5.34.0",
  "webpack-cli": "^4.6.0"
 }
}

Nyní stačí otevřít v našem projektu termínál a napsat příkaz

$ npm run build

Pokud se vše povedlo, uvnitř projektu se vytvoří soubor dist/bundle.js, který obsahuje takzvaně minifikovanou minified verzi našeho kódu. Ta může vypadat například takto děsivě.

(()=>{const t=t=>`Hello ${t}`;document.querySelector("h1").textContent=t("Martin"),console.log(t("Martin"))})();

Webpack dělá minifikaci proto, aby náš výsledný kód byl co nejmenší. Vzhledem k tomu, že kód bude číst prohlížeč, můžeme zcela objetovat jakoukouliv srozumitelnost pro člověka. Webpack tedy

 • odstranil všechny bílé znaky,
 • přejmenoval naši funkci greet prostě na t,
 • všude, kde se dalo vynechal závorky a zbytečné znaky.

Startovače projektů

Projekt, který jsme si zkoušeli nakonfiguravat v přechozí části byl extrémně jednoduchý. Ve skutečné aplikace budeme po Webpacku chtít mnohem více věcí než jen zminifikovat JavaScript. Budeme chtít

 • spojit všechny JavaSriptové soubory do jednoho,
 • spojit CSS styly,
 • přeložit náš JavaScript do podoby kompotibilní s většinou prohlížečů,
 • později zapojit knihovnu React.

Vytvořit konfiguraci pro takovýto projekt z hlavy je velmi obtížené. Zde ke slovu přicházají generátory, které umí základní strukturu projektu i s Webpack konfigurací vytvořit jedním příkazem.

Jedním z takových oblíbených generátorů pro Reactové projekty je create-react-app. Často jej na internetu potkáte v různých Reactových tutoriálech. My však ještě s Reactem nepracujeme a nento generátor se nám tudíž nehodí. Použijeme proto jiný, vytvořený přímo pro tuto akademii. Jmenuje se create-czechitas-app.

Postup založení nového projektu

Pokud chceme pomocí create-czechitas-app založit nový projekt, postupujte dle následujících kroků.

 1. V terminálu si otevřete složku, ve které skladujete své projekty.
 2. Pro vytvoření projektu s názvem muj-projekt spusťte příkaz
  $ npx create-czechitas-app muj-projekt vanilla
  
 3. Otevřete složku muj-projekt vs VS Code. Spusťte terminál a uvnitř této složky spusťte příkaz
  npm run start
  

Cvičení: Základy Webpacku

1

Citát

to dáš

Vyzkoušejte si založení vlastního Webpack projektu s jednoduchou stránkou.

 1. Pomocí create-czechitas-app založte nový vanilla projekt. Pojmenujte jej quotes.
 2. Uvnitř projektu nastartuje vývojový server příkazem npm run start.
 3. Upravte soubor index.html. Uvnitř elementu #app vytvořte HTML pro stránku zobrazující nějaký známý citát. Upravte styly v souboru style.css a dejte stránce nějaký vzhled. Můžete se inspirovat třeba zde. Vtipné citáty generované umělou inteligencí vám rád naservíruje Inspirobot.
2

Citát jako komponenta

to dáš

Pokračujte v projektu z předchozího cvičení.

 1. V souboru index.js ponechte první řádek import './style.css';. Jeho význam si vysvětlíme v druhé části lekce.
 2. Vytvořte komponentu Quote, která očekává props ve formátu:
  {
   text: 'text citátu',
   author: 'autor citátu',
  }
  
  Komponenta nechť vytvoří HTML pro jeden citát.
 3. Předejte vaší komponentě nějaký citát a zapojte výsledek do elementu #app.

Import a export

 • importování JavaScriptových souborů,
 • importování CSS
 • rozdělení komponent do složek s index.js, style.css
 • práce s obrázky v CSS
 • práce se složkou assets

Cvičení: import/export

3

Citát s Webpackem

to dáš

Pokračujte ve cvičení s citátem jako komponentou.

 1. Ve složce src vytvořte složku Quote, ta bude představovat celou naši komponentu.
 2. Kód funkce Quote přesuňte do souboru Quote/index.js a funkci exportujte pomocí export.
 3. Přesuňte styly související s komponentou do souboru Quote/style.css. Tento soubor importujte v souboru Quote/index.js. Styly související s celou aplikací nechte v souboru src/style.css.
 4. V hlavním souboru src/index.js importujte komponentu Quote. Po těchto krocích by mělo sestavení fungovat a vaše aplikace by měla být funkční.
 5. Ve složce Quote vytvořte složku img a do ní si stáhněte ikonku citátu.
 6. Upravte komponentu Quote a její CSS styly tak, aby zobrazovala citát s touto ikonkou. Ikonku použíjte v CSS jako backround-image.

Doporučené úložky na doma

4

Světový čas pomocí Webpacku

to dáš

Stáhněte si řešení aplikace pro zobrazování světového času. Následujte postup pro založení nového Webpack projektu a předělejte toto řešení tak, aby využívalo Webpack.

 1. Dle šablony a návodu z této lekce si založte nový Webpackový projekt.
 2. Do složky src zkopírujte zdrojový kód stažený výše.
 3. V souboru index.js správně importujte soubor style.css. V tutu chvíli by měla vaše aplikace fungovat.
 4. Rozdělte komponenty Time a Timezone do svých vlastních složek. Dejte si pozor na správné importy a exporty. Vyzkoušejte, že aplikace funguje.
 5. Zkuste si malinko pohrát se styly a dát aplikaci o trochu hezčí vzhled. Nezapomeňte vždy v příslušných komponentách správne importovat vaše CSS soubory.