6

Formuláře

Ukážeme, jak v HTML vytvářet formuláře na získávání dat od uživatele.

Základy formuláře

Pokud na vaší webové stránce potřebujete od uživatele získat nějaká data, bude se vám pravděpodobně hodit formulářový html prvek <input>. V základu zobrazí ná stránce obdélníček, do kterého může uživatel psát text.

input

Samotné textové políčko ale nestačí. Běžný formulář by měl mít ještě tlačítko, <button> pro odeslání a <form>, vymezení, kde formulář začíná a končí.

<form>
 <input />
 <button>odeslat</button>
</form>

základní formulář

Všechny tři prvky můžou mít nějaké atributy. Většinou se u všech hodí atribut class pro jednodušší stylování. CSS se ale zatím zabývat nebudeme.

Action

Velmi důležitý atribut prvku <form> je action. Říká, kam se data od uživatele mají odeslat po tom, co stiskne odesílací tlačítko. Na zpracování takových dat je potřeba backend. Backend je samostatná disciplína. V rámci akademie se ho učit nebudeme. Můžeme si ale nějaký hotový backend vypůjčit. Například backend na adrese https://postman-echo.com/get umí zobrazit, co všechno přijal od uživatele za data.

<form action="https://postman-echo.com/get">
 <input />
 <button>odeslat</button>
</form>

Name

Formulář po odeslání přesměruje uživatele na cizí stránku a zobrazí přijatá data. Backend ale zatím ještě neví, co uživatel do <input> napsal. To proto, že jsme vstupní políčko nepojmenovali. Nepojmenovaná data se nikam neposílají. Doplňme tedy ještě jméno pomocí atributu name.

<form action="https://postman-echo.com/get">
 <input name="vstup_od_uzivatele" />
 <button>odeslat</button>
</form>

Ukázka z praxe

Nyní už se obsah políčka na backend odesílá. Můžeme si také všimnout, že data se připojí do adresního řádku za otazník vstup_od_uzivatele=Toto+napsal+uživatel jako takzvaný GET parametr. Na těchto základech staví většina internetových vyhledávačů. Na ukázku zkuste vyhledat, jaká je venku teplota, ve formuláři na adrese https://www.google.com/. Po odeslání se dostanete na adresu, která by mohla vypadat zhruba takhle: https://www.google.com/search?q=teplota. Podle toho můžeme usoudit, že Google má ve formuláři nastavený atribut action="https://www.google.com/search" a u vstupního políčka <input name="q">.

Type

Poctivý formulář by měl mít ještě u odesílacího tlačítka řečeno pomocí atributu type, jaký je jeho účel. Není vždy zřejmé, co má tlačítko dělat. Kromě odesílacího máme i tlačítko pro mazání zadaných dat nebo obecné, kterému účel dodá až JavaScript.

<form action="https://postman-echo.com/get">
 <input name="vstup_od_uzivatele" />
 <button type="submit">odeslat</button>
 <button type="reset">vymazat</button>
 <button type="button">bez JS nic nedělám</button>
</form>

Cvičení: Textový vstup

1

Vyhledávač

to dáš

Zadání na samostatné adrese na GitHubu: Vyhledávač

Složitější formuláře

Zatím jste si vyzkoušeli vytvořit jen jednoduchý formulář s jedním textovým políčkem. Inputů uvnitř jednoho <form> může být ale mnohem víc. Všechny by měly mít různý name, aby na backendu šlo rozpoznat, která data od uživatele patří ke kterým prvkům.

<form action="https://postman-echo.com/get">
 <input name="prvni_vstup" />
 <input name="druhy_vstup" />
 <button type="submit">odeslat</button>
</form>

Label

S každým dalším políčkem ale pro uživatele přestává být přehledné, co má kam psát. Pro zpřehlednění použijeme prvek <label>. Na výběr máme dva způsoby. Jeden je jednodušší na zápis, ale někdy se hůře styluje.

 1. Label jako obal:

  <label>Zadejte jméno: <input name="jmeno" /> </label>
  

  Jednodušší na zápis, ale občas se hůře styluje.

 2. Label jako samostatný prvek a input s id:

  <label for="vstup_na_jmeno">Zadejte jméno:</label>
  <input id="vstup_na_jmeno" name="jmeno" />
  

  Jednodušší na stylování, ale vyžaduje vymyslet v rámci celé stránky unikátní označení pro atributy for a id.

label

Další druhy formulářových prvků

Kromě základního textového políčka máme i speciální například na datum, e-mail, heslo a jiné. Nastavit ve formuláři správné typy je zásadní pro to, aby se uživateli formulář dobře vyplňoval. Přece jen po něm chceme nějakou práci, a tak je důležité, aby byla co nejjednodušší, aby nám frustrovaný uživatel třeba neutekl ke konkurenci. Dobře nastavený formulář se může umět z části sám vyplnit nebo nabídnout uživateli jiné pomocné nástroje. Třeba textové políčko určené pro e-mailovou adresu může na klávesnici dotykové obrazovky zobrazit snadno dostupnou klávesu pro zavináč, který je pro obyčejný text schovaný. Typ se nastavuje přes atribut type.

E-mail:

<label>Zadej e-mail: <input type="email" /></label>

Datum:

<label>Zadej datum: <input type="date" /></label>

Číslo:

<label>Zadej číslo: <input type="number" /></label>

Zaškrtávací tlačítko:

<label><input type="checkbox" /> Souhlasím s obchodními podmínkami</label>

Další vybrané:

 • Heslo: type="password"
 • Telefon: type="tel"
 • Barva: type="color"
 • Odkaz: type="url"
 • Rozmezí: type="range"

Tím výčet nekončí. Další typy nademe třeba na MDN nebo W3Schools.

Několik možností, ze kterých jde vybrat jen jedna:

<h1>Oblíbené ovoce:</h1>
<label><input type="radio" name="ovoce" value="a" /> jablko</label>
<label><input type="radio" name="ovoce" value="b" /> hruška</label>
<label><input type="radio" name="ovoce" value="c" /> pomeranč</label>

Je potřeba dbát na to, aby všechny související inputy měly stejný atribut name.

<h1>Oblíbená zelenina:</h1>
<select name="zelenina">
 <option value="a">Mrkev</option>
 <option value="b">Celer</option>
 <option value="c">Petržel</option>
</select>

Víceřádkový text:

<label>Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea></label>

Metody odeslání

Formulář odesílá data na backend přes url adresu. To nemusí být vždy vhodné. Mohly by tak uniknout například tajná hesla nebo vznikat příliš dlouhé adresy. Z těchto důvodů má formulář možnost alternativní metody odeslání pomocí atributu method nastaveného na post (výchozí je get).

<form method="post" action="http://formular.itgirls.cz/">
 <label>E-mail: <input type="email" name="email" /></label>
 <label>Heslo: <input type="password" name="heslo" /></label>
 <button type="submit">Přihlásit se</button>
</form>

Cvičení: Pokročilé formuláře

2

Statistický úřad

zapni hlavu

Zadání na samostatné adrese na GitHubu: Statistický úřad

Dobrovolné čtení na doma

Další atributy

 • autocomplete pro lepší automatické doplňování. Více zde: The HTML autocomplete attribute | MDN.
 • autofocus zaměří políčko hned po načtení stránky, aby do něj mohl uživatel okamžitě psát. Užitečné hlavně v případech, kdy očekáváme, že uživatel začne vyplňovat první políčko bezprostředně po načtení stránky.
 • disabled zamezí vyplnění políčka nebo odeslání celého formuláře. Disabled políčka se neodesílají na backend.
 • readonly podobně jako disabled zamezí úpravy, ale odešle se se zbytkem formuláře na backend.
 • value políčko předvyplní daným obsahem.
 • checked říká, že zaškrtávací políčko má být v počátečním stavu předzaškrtnuté.
 • placeholder je nevýrazná nápověda v místě, kam uživatel píše text. Není vidět, pokud uživatel začne psát. Protože je nápověda nevýrazná a mizí, není vhodné ji používat pro důležité informace.
 • required přiměje uživatele před odesláním vyplnit aspoň něco.
 • minlength přiměje uživatele vyplnit políčko o minimální délce.