10

Cykly

Počítače a programování byly vymyšleny především proto, aby ušetřili lidem nudnou a repetitivní práci. Proto chceme umět počítači říct, že má nějakou činnost opakovat mnohokrát po sobě. K tomu nám v programování slouží takzvané cykly.

Cyklus FOR

Jeden z nejpoužívanějších cyklů v téměř všech programovacích jazycích ja takzvaný cyklus FOR. Tento cyklus umí projít jakýkoliv zadaný seznam prvek po prvku a pro každý prvek vykonat určitý blok kódu. Představme si například, že máme seznam známek z písemek nějakého studenta a chceme tyto známky vypsat na obrazovku, každou na nový řádek. K tomu nám stačí takovýto kousek kódu.

znamky = [1, 3, 2, 1, 1, 2]
for z in znamky:
 print(z)

V tomto konkrétním případě tedy náš cyklus prochází seznam známek jednu po druhé. Známka, která je právě zpracovávána, je uložena v proměnné z. Jméno této proměnné jsme si zvolili tak, aby bylo čitelné, co je v proměnné uloženo, tedy z jako známka.

Podobně jako v případě podmínek můžeme cyklu FOR předat celý blok příkazů najednou. Mějme například seznam jmen, kdy za každé jméno chceme přidat konec e-mailové adresy.

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
for jmeno in jmena:
 mail = jmeno + '@gmail.com'	
 print(mail)

Takto vytiskneme na obrazovku maily jednotlivých lidí, každý na jeden řádek. Následující animace ukazuje, jakým způsobem Python prochází tento progam.

Jak už bylo napsáno výše, cyklus může obsahovat libovolný blok příkazů, takže se můžeme opravdu rozparádit a vložit do bloku v cyklu FOR třeba podmínku.

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
for jmeno in jmena:
 if len(jmeno) <= 4:
  mail = jmeno + '@gmail.com'
 else:
  mail = jmeno + '@seznam.cz'
 print(mail)

Tímto jsme vlastně vysvětlili to hlavní a zásadní co o cyklu FOR zatím potřebujeme vědět. Možná se to na první pohled nezdá, ale přidáním cyklu do našeho programátorského arzenálu jsme otevřeli pandořinu skříňku plnou možností, co v našich programech můžeme dělat. Taky jsme ale otevřeli bránu do samotného pekla, neboť už díky cyklům dokážeme řešit mnohem složitější a komplikovanější problémy, na které ale bude často potřeba pořádně roztočit mozkové závity.

Ukažme si například jak se pomocí cyklu spočítá součet všech čísel v seznamu.

soucet = 0
for cislo in cisla:
 soucet = soucet + cislo

Ne, že bychom zrovna tento cyklus nutně potřebovali. Python obsahuje funkci sum(), která umí dělat přesně toto. Tento příklad ale spíše ukázat, že s cykly můžeme dělat spoustu zajímavých věci.

Cvičení

1

Seznam hodnocení

Mějme seznam hodnocení divadelní hry Plyšáci na útěku, který vypadá takto:

hodnoceni = [7, 9, 6, 7, 9, 8]
 1. Vytvořte program, který projde tento seznam a vypíše každé hodnocení na nový řádek.
 2. Upravte program tak, aby vypisoval výstup v tomto formátu

  7/10
  9/10
  6/10
  7/10
  9/10
  8/10
2

Procházení seznamu

 1. Založte si program hesla.py a na jeho začátek vložte následující kód obsahující seznam hesel pro přihlášení do nějakého systému

  hesla = [
   'xyz101',
   'punťa',
   'razor-blade',
   '1234',
   '12011986',
   'martin111',
   'trhnisi',
   'hokuspokus',
   'jeník15',
   'kristus-te-spasi',
   'beruška',
   'strčprstskrzkrk'
  ]
 2. Pomocí cyklu vypište všechny hesla na obrazovku, každé na jeden řádek.
 3. Upravte váš program tak, aby vypisoval jen bezpečná hesla, tedy taková, jež jsou delší než 8 znaků.
 4. Upravte váš program tak, aby vypisoval jen ta hesla, jež obsahují znak pomlčky '-'.
3

Složitější seznam

Založte si program cykly02.py a použijte v něm následující seznam měsíců v roce, Všimněte si, že je to seznam seznamů.

mesice = [
 ['leden', 31],
 ['únor', 28],
 ['březen', 31],
 ['duben', 30],
 ['květen', 31],
 ['červen', 30],
 ['červenec', 31],
 ['srpen', 31],
 ['září', 30],
 ['říjen', 31],
 ['listopad', 30],
 ['prosinec', 31]
]
 1. Pomocí cyklu projděte tento seznam a vypište na výstup názvy jednotlivých měsíců.
 2. Pomocí dalšího cyklu vypište na výstup počty dní v jednotlivých měsících.
Hotovo!

Hurá, pokud jste dorazili až sem, máte hotovo. Nalepte si lísteček a pokud chcete, můžete pokračovat bonusovými příklady.

Bonusy

4

Hry

Následující seznam obsahuje seznam všech divadelních her, které se hrají v divadle Pěst na oko. Každá hra má svůj název a trvání v minutách.

hry = [
 ['Ňadro na ňadru na nádru', 180],
 ['Útok plyšových krokodýlů', 95],
 ['Cesta do říše zelí', 128],
 ['Romance na zdymadle', 144],
 ['Zátiší s mimozemšťanem', 135],
 ['Čtyři facky a dortík', 100],
 ['Motorová okurka', 165],
 ['Johnny Noir', 140],
 ['Pražská kavárna vrací úder', 130],
 ['Pět sester ve vratech', 111],
 ['Stařec a krajta', 187],
 ['Růžová nemoc', 210],
 ['Smrt v přímém přenosu', 265]
]
 1. Pomocí cyklu projděte tento seznam a vypište na výstup názvy všech her.
 2. Vypište na výstup názvy všech her, které trvají více než 120 minut.
 3. Vypište na výstup názvy všech her spolu s jejich trváním v hodinách a minutách.
5

Průměr

Napište cyklus, který projde zadaný seznam desetinných čísel a spočítá jejich průměr. Seznam čísel si vytvořte na začátku programu.

6

Největší prvek

Napište cyklus, který projde zadaný seznam celých čísel a najde v něm největší hodnotu.