7

Pacman: hrací plán

Cvičení

1

Hrací plán

Uvnitř HTML v našem projektu najdete element s identifikátorem stage. Tento element představuje hrací plán, v rámci kterého se pacman může pohybovat.

Uložte si ve vašem programu element hracího plánu do nějaké proměnné a nastavte mu šířku, výšku a obrázek na pozadí.

  1. Obrázek na pozadí nastavte na img/tile.png.
  2. Výšku a šířku hracího plánu nastavte na nějaký násobek TILE_SIZE, abychom rozměry plánu měli v celých násobcích políček mřížky.
2

Hranice

Náš pacman by nám neměl z našeho hracího plánu utíkat. Upravte funkci handleKeyDown tak, aby kontrolovala, že pacman neutíká z plánu ven. Pokud by měl pacman při stisku klávesy hrací plán opustit, tak se nevykoná změna jeho souřadnic.